Informační systém MU
VLČEK, Petr. Reforma kurikula na gymnáziích z pohledu tvůrce kurikulárních dokumentů – případová studie učitelky tělesné výchovy (Reform of grammar school curricular documments - case study research of a PE teacher). In Hana Klimtová. Pedagogická kinantropologie - Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 11.4. - 13.4.2012. 2012th ed. Brno: Tribun EU, 2012. p. 14-20. ISBN 978-80-263-0248-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Reforma kurikula na gymnáziích z pohledu tvůrce kurikulárních dokumentů – případová studie učitelky tělesné výchovy
Name (in English) Reform of grammar school curricular documments - case study research of a PE teacher
Authors VLČEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2012. vyd. Brno, Pedagogická kinantropologie - Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 11.4. - 13.4.2012, p. 14-20, 7 pp. 2012.
Publisher Tribun EU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00059729
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-263-0248-3
Keywords (in Czech) případová studie; implementace kurikula jako tvorba ŠVP, funkce kurikula v rovině práce s cíli a obsahy vzdělávání; kurikulární plánování; řízení výuky; tělesná výchova
Keywords in English case study; curriculum implementation as SEP design; functions of curriculum in the area of educational aims and content; curricular planning; management of learning / teaching processes; physical education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 23/4/2013 10:15.
Abstract
V textu je představena případová studie učitelky, která vytvořila a realizuje školní vzdělávací program v oboru tělesná výchova na gymnáziu. Analýzy provedené v rámci předložené případové studie se zaměřují především na cílovou a na obsahovou dimenzi kurikula. Při analýzách cílové dimenze kurikula se zaměřujeme na to, jak učitelka pojímá klíčové kompetence a dále činnosti ovlivňující zdraví, pohybové dovednosti a pohybové učení. Při analýzách obsahové dimenze kurikula jde o to zjistit, jak učitelka přistupuje k problematice transformace obsahu a strukturování obsahu. Výsledky shrnují některé aktuální problémy týkající se tvorby a realizace kurikula v oblasti tělesné výchovy a výchovy. Text je uzavřen stručnou rekapitulací nedávno provedených výzkumů v oblasti tvorby a realizace kurikula. Na základě těchto výzkumných výstupů jsou v závěru uvedena některá transdisciplinární zobecnění a doporučení v rámci zkoumané problematiky.
Abstract (in English)
The text presents a case study research of a physical education teacher at a grammar schools. Research questions concerned the implementation of FEP as the creation of SEP. The aim of our case studies was to capture the development of this curricular process in physical education. Attention was paid to the functions of the curriculum at the level of aims and content, curricular planning and management of learning / teaching processes, and to the factors influencing curriculum design. The case studies provided an opportunity to capture a subject specific level. The text is closed with a short recap of relevant recent research in transdisciplinary point of view. Based on these research outcomes the text offers some suggestions related to the researched problematic.
Displayed: 27/3/2023 00:46