ŘEŘUCHA, Šimon, Ondřej KOTEK and Václav PŘENOSIL. Using AAM for Visual Diagnostics of Vehicle Driver. In Mirko Novák a kol. Reliability of driver interactions. Praha: Ústav informatiky AV ČR; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. p. 187-194. Neural Network World - edice monografií, volume 9. ISBN 978-80-87136-12-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Using AAM for Visual Diagnostics of Vehicle Driver
Name in Czech Použití AAM algoritmu pro vizuální diagnostiku únavy řidiče vozidla
Authors ŘEŘUCHA, Šimon (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Ondřej KOTEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Václav PŘENOSIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha, Reliability of driver interactions, p. 187-194, 8 pp. Neural Network World - edice monografií, volume 9, 2011.
Publisher Ústav informatiky AV ČR; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14330/11:00059730
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-87136-12-6
Keywords (in Czech) nedostatečná pozornost; mikrospánek; úroveň pozornosti řidiče; vizuální rozpoznávání, metoda AAM
Keywords in English insufficient attention; microsleep; drivers' level of attention; visual recognition; AAM method
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 18. 4. 2013 13:07.
Abstract
The main cause of traffic accidents is drivers' insufficient attention to transport traffic. The reason for reduced attention is fatigue and is probably the most serious consequence is asleep. The content of the chapter is a description of robust methods for diagnostics the level of driver attention using image recognition by AAM method.
Abstract (in Czech)
Hlavní příčinou dopravních nehod je nedostatečná pozornost řidiče dopravní situaci. Příčinou snížené pozornosti je únava a zřejmě nejzávažnější důsledek je mikrospánek. Obsahem kapitoly je popis robustní metody pro diagnostiku úrovně pozornosti řidiče pomocí rozpoznávání obrazu metodou AAM.
Links
ME 949, research and development projectName: Analysis of negative impacts on driver attention
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research and Development Programme KONTAKT (ME)
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
15_Distribuovane_databaze__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc Licence Creative Commons  File version Přenosil, V. 28. 5. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/979781/15_Distribuovane_databaze__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/979781/15_Distribuovane_databaze__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/979781/15_Distribuovane_databaze__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/979781/15_Distribuovane_databaze__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc?info
Uploaded/Created
Tue 28. 5. 2013 09:23, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ondřej Kotek, učo 139879
  • a concrete person prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • a concrete person RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880
  • a concrete person Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D., učo 60382
Attributes
 

15_Distribuovane_databaze__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/979781/15_Distribuovane_databaze__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/979781/15_Distribuovane_databaze__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc
File type
Word (application/msword)
Size
255,5 KB
Hash md5
02e43aafe4a44fae3e125097b25dc87f
Uploaded/Created
Tue 28. 5. 2013 09:23

15_Distribuovane_databaze__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/979781/15_Distribuovane_databaze__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/979781/15_Distribuovane_databaze__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
18 KB
Hash md5
ae3591fc28fa44297898ef279b22328e
Uploaded/Created
Tue 28. 5. 2013 09:24

15_Distribuovane_databaze__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/979781/15_Distribuovane_databaze__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/979781/15_Distribuovane_databaze__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
401,9 KB
Hash md5
270329cf462b46baed900cca57bc1533
Uploaded/Created
Tue 28. 5. 2013 09:25
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25. 9. 2022 03:36