PŘENOSIL, Václav, Jaromír MALIŠ, Zdeněk MATĚJ and Šimon ŘEŘUCHA. The concept of cooperative simulators. In Mirko Novák a kol. Reliability of driver car interaction. Praha: Ústav informatiky AV ČR; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. p. 195-203. Neural Network World - edice monografií, volume 9. ISBN 978-80-87136-12-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The concept of cooperative simulators
Name in Czech Koncepce kooperujících simulátorů
Authors PŘENOSIL, Václav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jaromír MALIŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk MATĚJ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Šimon ŘEŘUCHA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha, Reliability of driver car interaction, p. 195-203, 9 pp. Neural Network World - edice monografií, volume 9, 2011.
Publisher Ústav informatiky AV ČR; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14330/11:00059731
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-87136-12-6
Keywords (in Czech) kooperativní simulátory; distribuovaná simulace; protokoly DIS a ALSP a PDU; řidič; osobní vozidlo
Keywords in English cooperative simulators; distributed simulation; protocols DIS ALSP and PDU; driver; car
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 18. 4. 2013 13:07.
Abstract
To explore the characteristics and capabilities of the motor vehicle drivers as the optimal solution is to use interactive (full mission) simulators, which allow induction of both normal and abnormal situations arising on public roads. Needs to increase the credibility of environment simulation is necessary in addition to the model and the image of real environment to simulate a conventional car drivers and road users behavior as well. Mathematical models of the road user behaviors are not far from the actual behavior of the current driver in real road traffic.
Abstract (in Czech)
Pro zkoumání vlastností a schopností řidičů motorových vozidel se jako optimální řešení jeví použití interaktivních (full mission) simulátorů, které umožňují vyvolávat iluzi obvyklých i neobvyklých situací vznikajících na veřejných komunikacích. Pro zvýšení důvěryhodnosti simulace je nutné, kromě modelu a obrazu reálného prostředí, simulovat chování běžných řidičů a chování dalších účastníků silničního provozu. Matematické modely chování uživatelů silnic jsou do detailů shodné se skutečným chováním běžného řidiče v reálném provozu na pozemních komunikacích.
Links
ME 949, research and development projectName: Analysis of negative impacts on driver attention
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research and Development Programme KONTAKT (ME)
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
17_Architektura_vysoke_urovne_-_HLA__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc Licence Creative Commons  File version Přenosil, V. 28. 5. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/979785/17_Architektura_vysoke_urovne_-_HLA__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/979785/17_Architektura_vysoke_urovne_-_HLA__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/979785/17_Architektura_vysoke_urovne_-_HLA__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/979785/17_Architektura_vysoke_urovne_-_HLA__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc?info
Uploaded/Created
Tue 28. 5. 2013 09:39, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • a concrete person RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880
  • a concrete person Mgr. Jaromír Mališ, učo 51586
  • a concrete person Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D., učo 60382
  • a concrete person RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D., učo 72963
Attributes
 

17_Architektura_vysoke_urovne_-_HLA__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/979785/17_Architektura_vysoke_urovne_-_HLA__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/979785/17_Architektura_vysoke_urovne_-_HLA__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.doc
File type
Word (application/msword)
Size
437 KB
Hash md5
bbef9e2c0370555eebfdfd9efb3226c5
Uploaded/Created
Tue 28. 5. 2013 09:39

17_Architektura_vysoke_urovne_-_HLA__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/979785/17_Architektura_vysoke_urovne_-_HLA__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/979785/17_Architektura_vysoke_urovne_-_HLA__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
20,3 KB
Hash md5
66a8dc0949feb94c3370d91672b955fc
Uploaded/Created
Tue 28. 5. 2013 09:40

17_Architektura_vysoke_urovne_-_HLA__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/979785/17_Architektura_vysoke_urovne_-_HLA__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/979785/17_Architektura_vysoke_urovne_-_HLA__2011_Reliability_of_driver_car_interactions_.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
522 KB
Hash md5
fa7a517d02b9fb6873d5cc3f7bd9e8ea
Uploaded/Created
Tue 28. 5. 2013 09:41
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25. 9. 2022 04:48