Informační systém MU
PŘENOSIL, Václav, Jaromír MALIŠ, Zdeněk MATĚJ and Šimon ŘEŘUCHA. The concept of cooperative simulators. In Mirko Novák a kol. Reliability of driver car interaction. Praha: Ústav informatiky AV ČR; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. p. 195-203. Neural Network World - edice monografií, volume 9. ISBN 978-80-87136-12-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The concept of cooperative simulators
Name in Czech Koncepce kooperujících simulátorů
Authors PŘENOSIL, Václav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jaromír MALIŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk MATĚJ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Šimon ŘEŘUCHA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha, Reliability of driver car interaction, p. 195-203, 9 pp. Neural Network World - edice monografií, volume 9, 2011.
Publisher Ústav informatiky AV ČR; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14330/11:00059731
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-87136-12-6
Keywords (in Czech) kooperativní simulátory; distribuovaná simulace; protokoly DIS a ALSP a PDU; řidič; osobní vozidlo
Keywords in English cooperative simulators; distributed simulation; protocols DIS ALSP and PDU; driver; car
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 18. 4. 2013 13:07.
Abstract
To explore the characteristics and capabilities of the motor vehicle drivers as the optimal solution is to use interactive (full mission) simulators, which allow induction of both normal and abnormal situations arising on public roads. Needs to increase the credibility of environment simulation is necessary in addition to the model and the image of real environment to simulate a conventional car drivers and road users behavior as well. Mathematical models of the road user behaviors are not far from the actual behavior of the current driver in real road traffic.
Abstract (in Czech)
Pro zkoumání vlastností a schopností řidičů motorových vozidel se jako optimální řešení jeví použití interaktivních (full mission) simulátorů, které umožňují vyvolávat iluzi obvyklých i neobvyklých situací vznikajících na veřejných komunikacích. Pro zvýšení důvěryhodnosti simulace je nutné, kromě modelu a obrazu reálného prostředí, simulovat chování běžných řidičů a chování dalších účastníků silničního provozu. Matematické modely chování uživatelů silnic jsou do detailů shodné se skutečným chováním běžného řidiče v reálném provozu na pozemních komunikacích.
Links
ME 949, research and development projectName: Analysis of negative impacts on driver attention
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research and Development Programme KONTAKT (ME)
Displayed: 7. 10. 2022 12:42