MATĚJ, Zdeněk, Václav PŘENOSIL, Jiří CVACHOVEC and František CVACHOVEC. Digitized Two-Parameter Spectrometer for Neutron-Gamma Mixed Field. Advances in Military Technology. Brno 2012: Univerzita obrany, 2012, Vol. 7, No. 1, p. 25-32, 70 pp. ISSN 1802-2308.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Digitized Two-Parameter Spectrometer for Neutron-Gamma Mixed Field
Name in Czech Digitální zpracování výstupních signálů ze snímače záření
Authors MATĚJ, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Václav PŘENOSIL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří CVACHOVEC (203 Czech Republic, belonging to the institution) and František CVACHOVEC (203 Czech Republic).
Edition Advances in Military Technology, Brno 2012, Univerzita obrany, 2012, 1802-2308.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/12:00057048
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) Dvoparametrický spektrometr, digitalizace, stilbene, tvarová diskriminace impulsů
Keywords in English Two-parameter spectrometer; digitization; stilbene; pulse shape discrimination
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D., učo 72963. Changed: 27. 11. 2012 11:10.
Abstract
This paper shows the results of digital processing of output pulses from combined photon-neutron detector using a commercially available digitizer ACQUIRIS DP 210. The advantage of digital processing is reduction of the apparatus in weight and size, acceleration of measurement, and increased resistance to pile-up of pulses. The neutron and photon spectrum of radionuclide source 252Cf is presented.
Abstract (in Czech)
Tato práce ukazuje výsledky digitálního zpracování výstupních impulsů detektoru směsného pole fotonů a neutronů pomocí komerčně dostupného digitizéru ACQUIRIS DP 210. Výhodou digitálního zpracování je snížení rozměrů a hmotnosti technického vybavení, zrychlení měření a zvýšená odolnost proti superpozici pulsů. Experimenty jsou prezentovány na směsném záření neutronů a gama záření radionuklidu 252Cf.
Links
TA01011383, research and development projectName: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
2011_12_19_AiMT_article_a.pdf Licence Creative Commons  File version Přenosil, V. 4. 4. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/979787/2011_12_19_AiMT_article_a.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/979787/2011_12_19_AiMT_article_a.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/979787/2011_12_19_AiMT_article_a.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/979787/2011_12_19_AiMT_article_a.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 4. 4. 2013 09:32, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. RNDr. František Cvachovec, CSc., učo 132932
  • a concrete person prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • a concrete person Mgr. Jiří Cvachovec, učo 51646
  • a concrete person RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D., učo 72963
Attributes
 

2011_12_19_AiMT_article_a.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/979787/2011_12_19_AiMT_article_a.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/979787/2011_12_19_AiMT_article_a.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
490,3 KB
Hash md5
4040df80c40fd4c9a8225a883e694777
Uploaded/Created
Thu 4. 4. 2013 09:32

2011_12_19_AiMT_article_a.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/979787/2011_12_19_AiMT_article_a.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/979787/2011_12_19_AiMT_article_a.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
13,3 KB
Hash md5
e49a3d145c5288dce4b02775b0a5f2ab
Uploaded/Created
Thu 4. 4. 2013 09:33
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25. 5. 2022 09:16