ŠMÍDOVÁ, Iva. Některé celospolečenské náklady způsobené alkoholem. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2012, roč. 92, č. 1, s. 23-30. ISSN 0032-6739.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Některé celospolečenské náklady způsobené alkoholem
Název česky Některé celospolečenské náklady způsobené alkoholem
Název anglicky Economic burden of alcohol abuse
Autoři ŠMÍDOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praktický lékař, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2012, 0032-6739.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30304 Public and environmental health
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00059734
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky alkohol; celospolečenské náklady; úmrtnost, morbidita
Klíčová slova anglicky alcohol abuse; societal burden; mortality; morbidity
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 21. 4. 2013 12:05.
Anotace
Článek se zabývá současným velmi vážným socioekonomickým problémem – vysokou konzumací alkoholu. Ukazuje na datech pro českou, eventuálně evropskou populaci, že ekonomická zátěž související bezprostředně i zprostředkovaně s léčbou onemocnění vyvolaných nadměrnou konzumací alkoholu není rozhodně zanedbatelná. Při odhadu celospolečenských nákladů byly vzaty v potaz i ztráty na odvedených daních vzniklé v důsledku předčasných úmrtí zaviněných alkoholem, úmrtí v produktivním věku vlivem alkoholu, novotvary vzniklé v souvislosti spožíváním alkoholu tam, kde je to prokázané a další vlivy. Základem pro výpočty byla takzvaná Alcohol Attributable Fraction (AAF), popsaná v literatuře (2). Neurčitelná bohužel zůstává ta část reálných nákladů, která vzniká z důvodu špatné spolupráce pacientů (zanedbávání léčby apod.), které vede k těžšímu průběhu nemoci, a tedy vyšším nákladům. Z důvodu aktuálnosti a zároveň potřeby co nejucelenějších výsledků byl pro výpočty vybrán rok 2006.
Anotace anglicky
This article analyses one contemporary severe socioeconomic issue - alcohol abuse. It shows data for Czech and European populations, and reveals that the economic burden related directly, and indirectly, to the treatment of illnesses caused by excessive alcohol consumption is fairly significant. Tax losses caused by - premature death due to alcohol abuse, - deaths in productive age caused by alcohol, - tumours evolved from dependency on alcohol, where there is evidence of causality, and - other influences were also taken into account when estimating societal burden. Evaluation is based on Alcohol Attributable Fraction (AAF) described in (2). Indeterminable costs remain due to low patient compliance (therapy neglect, etc.), which cause more severe course of the disease and thereby higher costs. Data from the year 2006 was chosen because the results are reasonably up-to-date and it had the most complete statistical reports.
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 19:50