ŠMÍDOVÁ, Iva. Alkohol a nádory jícnu - ekonomické náklady. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2012, roč. 92, č. 4, s. 225-229. ISSN 0032-6739.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Alkohol a nádory jícnu - ekonomické náklady
Název česky Alkohol a nádory jícnu - ekonomické náklady
Název anglicky Alcohol and oesophageal cancer – economical expenditures
Autoři ŠMÍDOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praktický lékař, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2012, 0032-6739.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30304 Public and environmental health
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00059736
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky alkohol, nádory jícnu, náklady na léčbu, ekonomická zátěž
Klíčová slova anglicky alcohol; oesophageal cancer; treatment costs; economic burden
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 21. 4. 2013 23:48.
Anotace
Nádory jícnu patří ke zhoubným onemocněním, jejichž incidence není většinová. V roce 2008 byla v České republice u mužů 9,2 a u žen jen 1,7 na 100 000 obyvatel. Nicméně úmrtnost na toto onemocnění je stále velmi vysoká – přes 70 %, a to mimo jiné i pro pozdní diagnostiku onemocnění. Cílem tohoto textu je vyčíslení, alespoň přibližné, nákladů na léčbu nádorů jícnu vzniklých v souvislosti s abúzem alkoholu, který patří k velmi významným karcinogenním vlivům v této oblasti.
Anotace anglicky
Oesophageal cancer is not a common cancer. In 2008, there were 9.2 cases in men and only 1.7 in women per 100 000 inhabitants in the Czech Republic. However, it has very high mortality - over 70%, partly due to often late diagnosis of the disease. The aim of this article is to calculate the cost of treatment of oesophageal cancer that directly results from alcohol abuse in the Czech Republic in 2004 to 2008.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 15:19