ŠMÍDOVÁ, Iva. Alkohol a nádory jícnu - ekonomické náklady (Alcohol and oesophageal cancer – economical expenditures). Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2012, vol. 92, No 4, p. 225-229. ISSN 0032-6739.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Alkohol a nádory jícnu - ekonomické náklady
Name in Czech Alkohol a nádory jícnu - ekonomické náklady
Name (in English) Alcohol and oesophageal cancer – economical expenditures
Authors ŠMÍDOVÁ, Iva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praktický lékař, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2012, 0032-6739.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30304 Public and environmental health
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00059736
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) alkohol, nádory jícnu, náklady na léčbu, ekonomická zátěž
Keywords in English alcohol; oesophageal cancer; treatment costs; economic burden
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 21. 4. 2013 23:48.
Abstract
Nádory jícnu patří ke zhoubným onemocněním, jejichž incidence není většinová. V roce 2008 byla v České republice u mužů 9,2 a u žen jen 1,7 na 100 000 obyvatel. Nicméně úmrtnost na toto onemocnění je stále velmi vysoká – přes 70 %, a to mimo jiné i pro pozdní diagnostiku onemocnění. Cílem tohoto textu je vyčíslení, alespoň přibližné, nákladů na léčbu nádorů jícnu vzniklých v souvislosti s abúzem alkoholu, který patří k velmi významným karcinogenním vlivům v této oblasti.
Abstract (in English)
Oesophageal cancer is not a common cancer. In 2008, there were 9.2 cases in men and only 1.7 in women per 100 000 inhabitants in the Czech Republic. However, it has very high mortality - over 70%, partly due to often late diagnosis of the disease. The aim of this article is to calculate the cost of treatment of oesophageal cancer that directly results from alcohol abuse in the Czech Republic in 2004 to 2008.
PrintDisplayed: 22. 3. 2023 22:38