KOHOUTEK, Rudolf. Stresy a psychotraumata dětí s handicapem (Stress and psychotrauma in children with disabilities). In Neubauer Karel, Martin Kaliba (ed.). Komunikace a handicap. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. p. 13-39. ISBN 978-80-7435-161-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stresy a psychotraumata dětí s handicapem
Name (in English) Stress and psychotrauma in children with disabilities
Authors KOHOUTEK, Rudolf (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Hradec Králové, Komunikace a handicap, p. 13-39, 27 pp. 2012.
Publisher Univerzita Hradec Králové
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00059739
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7435-161-7
Keywords (in Czech) stresy; psychotraumata; děti s handicapem; výzkum
Keywords in English stress; psychotrauma; children with disabilities; research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc., učo 33385. Changed: 2/4/2015 14:37.
Abstract
Frekvence stresujících zážitků prožívaných na školách je vysoká. Zvláštní pozornost byla věnována stresům a psychotraumatům primárním, které se přímo týkaly zkoumaných osob. Děti s handicapem prožívaly často (v 65%) stresy způsobené spolužáky.
Abstract (in English)
The frequency of stressing experiences occuring at schools was identified as high. Special attention was paid to primary stresses and psychotraumas directly concerning the respondents. Children with diabilities experienced stress brought about by schoolmates.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 7/7/2022 05:56