LNĚNIČKA, Libor, Hana SVATOŇOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Geografická konference na Pedagogické fakultě. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2012, roč. 31, 2012/1, s. 55-56. ISSN 1213-1075.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Geografická konference na Pedagogické fakultě
Název anglicky Geographical Conference at the Faculty of Education
Autoři LNĚNIČKA, Libor, Hana SVATOŇOVÁ a Hana SVOBODOVÁ.
Vydání Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost, 2012, 1213-1075.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Geografie, konference, Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky Geography, conference, Faculty of Education
Změnil Změnil: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., učo 272260. Změněno: 27. 3. 2013 08:56.
Anotace
Ve dnech 8. a 9. září 2011 proběhla v prostorách Pedagogické fakulty MU mezinárodní konference s názvem „Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání“. 19. ročník mezinárodního setkání odborníků z akademického prostředí, soukromé sféry a odborníků z veřejné správy se nesl v duchu uplatnění geografie a geoinformatiky v praktickém životě. Organizační zajištění konference bylo v režii katedry geografie Pedagogické fakulty MU. Konference se konala již po 19., přičemž v její organizaci se každoročně střídají katedra geografie Pedagogické fakulty MU a katedra geografie a regionálného rozvoja na Univerzitě Konštatína Filozofa v Nitře. Cílem příspěvku je krátce informovat o aktivitách konference.
Anotace anglicky
On 8 and 9 September 2011 was going at the Faculty of Education, MU international conference with name "Geography and Geoinformatics - challenge for practice and education." 19th annual international meeting of experts from academia, private sector and experts from the public administration was in the spirit of geography and geoinformatics application in practical life. Organization of the conference was directed by the Department of Geography Faculty of Education at MU. The conference was held after the 19th, while in its organization every year alternating Department of Geography Faculty of Education, MU and Department of Geography and Regional Development at the Constantine the Philosopher University in Nitra. The aim of this paper is to briefly inform about the activities of the conference.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 11:35