HŘEBÍČEK, Jiří, Miroslav KUBÁSEK, Lukáš KOHÚT, Luděk MATYSKA, Lucia TOKÁROVÁ and Jaroslav URBÁNEK. Vědecké výpočty v matematické biologii (Scientific computing in mathematical biology). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 117 pp. ISBN 978-80-7204-781-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vědecké výpočty v matematické biologii
Name in Czech Vědecké výpočty v matematické biologii
Name (in English) Scientific computing in mathematical biology
Authors HŘEBÍČEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Miroslav KUBÁSEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lukáš KOHÚT (203 Czech Republic, belonging to the institution), Luděk MATYSKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lucia TOKÁROVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution) and Jaroslav URBÁNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, 117 pp. 2012.
Publisher Akademické nakladatelství CERM
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00059741
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7204-781-9
Keywords (in Czech) vědecké výpočty; výpočetní věda; Maple; MATLAB; SPSS; matematická biologie
Keywords in English scientific computing; computational science; Maple; MATLAB; SPSS; mathematical biology
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 8/4/2013 18:44.
Abstract
Cílem vědeckých výpočtů a počítačové vědy je řešení problémů reálného světa s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT), nebo výpočetní architektury (software, hardware a komunikace). Využívání ICT je nutné, protože současné vědecké problémy mají často teoretické a experimentální řešení příliš složité a časově náročné. Protože současný vývoj výpočetní vědy a vědeckých výpočtů jde velmi rychle kupředu, tato publikace pomůže zlepšit výuku jednoho z předmětů výuky v oblasti "Matematické biologie" novými a aktuálními informacemi. To pomůže čtenáři v pochopení terminologie potřebné pro vědecké výpočty, a o tom, kde najít a využít zdroje informací o vědeckých výpočtech, algoritmech a jejich aplikacích v aplikačních softwarech Maple, MATLAB a SPSS.
Abstract (in English)
The aim of computational science or scientific computing is solving real-world problems using information and communication technologies (ICTs), or computing architecture (software, hardware and communications). Use of ICT is necessary because current scientific problems are often of theoretical or experimental solution too complex or time consuming. Because the current development of computational science and scientific computing is advancing very rapidly forward, created publication help improve teaching one of ordinary objects field "Mathematical Biology" with new and updated information. It will help readers in understanding the terminology needed for scientific computing, and about where to find and use sources of information on scientific computing, algorithms and their applications in Maple, MATLAB and SPSS.
PrintDisplayed: 21/1/2022 09:43