Informační systém MU
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Radovan DÁVID, Martin KORNEL, Anna HOŘÍNOVÁ, Michaela JANOČKOVÁ, Jana VOLKOVÁ a Veronika KOZLOVÁ. Rodinné právo – Czech Family Law. 4. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rodinné právo – Czech Family Law
Autoři KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Radovan DÁVID, Martin KORNEL, Anna HOŘÍNOVÁ, Michaela JANOČKOVÁ, Jana VOLKOVÁ a Veronika KOZLOVÁ.
Vydání 4. aktual. vyd. Brno, Elportál, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky soukromé právo; rodinné právo; manželské právo; otcovství; poručenství; vyživovací povinnost
Změnil Změnila: Mgr. Petra Mejzlíková, učo 105126. Změněno: 13. 12. 2016 13:54.
Anotace
Účelem výukových prezentací na webu Rodinné právo – Czech Family Law v česko-anglické verzi je poskytnout studentům přehled o klíčových institutech tohoto základního pilíře soukromého práva, především v rámci přednášek předmětu PrF:MP509Z a MP509Zk Rodinné právo. Prezentace – s ohledem na schématičnost – nemohou nahradit přednášky samé, ani učebnici rodinného práva. Jde-li o jejich zaměření, pozornost je soustředěna zejména na statusové otázky (mateřství, otcovství a osvojení, jde-li o dítě, a rozvod, jde-li o manžele) a na jejich dopad do majetkové sféry (výživné). Anglická část je pak určena zejména pro zahraniční studenty programu Erasmus, a to v předmětu PrF:SOC017 Czech Family Law, kdy je pozornost věnována historickému vývoji českého rodinného práva až po současnost a klíčové judikatuře Evropského soudu pro lidská práva v této oblasti. Prezentace také informují o principech Evropského rodinného práva vytvořených Evropskou komisí pro rodinné právo (CEFL).
Zobrazeno: 22. 10. 2021 05:39