KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Radovan DÁVID, Martin KORNEL, Anna HOŘÍNOVÁ, Michaela JANOČKOVÁ, Jana VOLKOVÁ and Veronika KOZLOVÁ. Rodinné právo – Czech Family Law. 4. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rodinné právo – Czech Family Law
Authors KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Radovan DÁVID, Martin KORNEL, Anna HOŘÍNOVÁ, Michaela JANOČKOVÁ, Jana VOLKOVÁ and Veronika KOZLOVÁ.
Edition 4. aktual. vyd. Brno, Elportál, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) soukromé právo; rodinné právo; manželské právo; otcovství; poručenství; vyživovací povinnost
Changed by Changed by: Mgr. Petra Mejzlíková, učo 105126. Changed: 13/12/2016 13:54.
Abstract
Účelem výukových prezentací na webu Rodinné právo – Czech Family Law v česko-anglické verzi je poskytnout studentům přehled o klíčových institutech tohoto základního pilíře soukromého práva, především v rámci přednášek předmětu PrF:MP509Z a MP509Zk Rodinné právo. Prezentace – s ohledem na schématičnost – nemohou nahradit přednášky samé, ani učebnici rodinného práva. Jde-li o jejich zaměření, pozornost je soustředěna zejména na statusové otázky (mateřství, otcovství a osvojení, jde-li o dítě, a rozvod, jde-li o manžele) a na jejich dopad do majetkové sféry (výživné). Anglická část je pak určena zejména pro zahraniční studenty programu Erasmus, a to v předmětu PrF:SOC017 Czech Family Law, kdy je pozornost věnována historickému vývoji českého rodinného práva až po současnost a klíčové judikatuře Evropského soudu pro lidská práva v této oblasti. Prezentace také informují o principech Evropského rodinného práva vytvořených Evropskou komisí pro rodinné právo (CEFL).
PrintDisplayed: 26/10/2021 23:32