JANČAŘÍKOVÁ, Renata. On Construction of High/Low Social Status in Crime Reports. In Discourse Interpretation: Approaches and Applications. 1. vyd. Newcastle upon Tyne (UK): Cambridge Scholars Publishing, 2012. p. 113-130. ISBN 978-1-4438-3632-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name On Construction of High/Low Social Status in Crime Reports
Name in Czech O vyjadřování sociálního statusu v novinových zprávách o zločinu
Authors JANČAŘÍKOVÁ, Renata (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Newcastle upon Tyne (UK), Discourse Interpretation: Approaches and Applications, p. 113-130, 18 pp. 2012.
Publisher Cambridge Scholars Publishing
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00057365
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-1-4438-3632-6
Keywords (in Czech) sociální status; zprávy o zločinu; novinový diskurz; bristský tisk
Keywords in English social status; crime reports; newspaper discourse; British press
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D., učo 41262. Changed: 13/2/2013 19:39.
Abstract
The chapter deals with the means of expessing of the social status of killers and their victims in crime reports in the British press. It presents the results of the research into serious and tabloid press, namely murders of children killed by either one of the parents or strangers with focus on the social status, which reinforces particular social views and values accentuated by a particular type of newspaper.
Abstract (in Czech)
Kapitola pojednává o způsobech vyjadřování sociálního statusu vrahů a jejich obětí ve zprávách o zločinu v britském tisku. Prezentuje výsledky výzkumu seriózního a bulvárního tisku se zaměřením na vraždy dětí, buď jedním z rodičů nebo cizí osobou a jejich sociální status, který posiluje určité sociální názory a hodnoty akcentované příslušným druhem tisku.
Links
GA405/08/0866, research and development projectName: Koherence a koheze v anglickém diskurzu
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 5/12/2021 03:23