HORKÁ, Hana. Primární vzdělávání na vesnické škole v 21. století (Primary Education in Rural School 21st. Century). Ostopovice: OÚ a ZŠ Ostopovice, 2012. 3 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Primární vzdělávání na vesnické škole v 21. století
Name (in English) Primary Education in Rural School 21st. Century
Authors HORKÁ, Hana.
Edition Ostopovice, 3 pp. 2012.
Publisher OÚ a ZŠ Ostopovice
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50300 5.3 Education
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) primární vzdělávání; učitelská profese; pojetí dítěte v roli žáka; rozvojový model vzdělávání
Keywords in English primary education; teachers profession; conception of a child in the role of pupil; developing model of education
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Changed: 7. 3. 2013 22:07.
Abstract
Příspěvek ukazuje učitelskou profesi jako náročnou činnost učitele, která reaguje na proměnu pojetí primárního vzdělávání za poslední desetiletí. Srovnává rozvojový a výkonový model vzdělávání.
Abstract (in English)
The paper shows teachers profession as a exacting teacher activity that responds to a change in the concept of primary education in the last decade. It compares the performance and developing model of education and provides some criteria for assessment "good schools".
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:35