VLČKOVÁ, Kateřina. Podpora strategií učení žáků učitelem ve výuce (Support of learner strategies by teachers). In Konference Profesní rozvoj učitelů. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podpora strategií učení žáků učitelem ve výuce
Name (in English) Support of learner strategies by teachers
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Konference Profesní rozvoj učitelů, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00057367
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) učitel; kompetence učitele; strategie učení; výuka
Keywords in English teacher; teacher competences; learning strategies; instruction
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Changed: 4/3/2013 12:24.
Abstract
Strategie učení představují klíčový koncept pedagogické psychologie a oborových didaktik. Jsou zasazovány do kontextu autoregovaného učení, celoživotního učení a determinant vzdělávacích výsledků. Osvojení si a používání vhodných strategií učení patří mezi očekávané vzdělávací výstupy. Proto by na práci se strategiemi učení měli být učitelé systematicky připravováni. Dosavadní odborná diskuse řeší otázky, jaké strategie podporovat, jak je zprostředkovávat (přímo vs. nepřímo; informováním o strategiích, jednorázovou vs. dlouhodobou výukou) a v jakých krocích (fáze výuky strategií). Shrneme také výsledky výzkumů realizovaných v ČR – zaměřených na podporu strategií učení se cizímu jazyku učiteli.
Abstract (in English)
Learning strategies constitute a key concept of educational psychology and various didactics. They appear in the context of self-regulated learning, long-life learning and determinants of educational outcomes. Acquisition and use of learning strategies belong to the expected educational outcomes and therefore the teachers should be systematically prepared for strategy assessment and instruction. We summarize the results of Czech findings of foreign language learning strategy support.
Links
GAP407/12/0432, research and development projectName: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Czech Science Foundation, Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 25/4/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 25/4/2012 00:49, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
210,8 KB
Hash md5
65af67b36ecbe95b35aebd3e6a4d572d
Uploaded/Created
Wed 25/4/2012 00:49

prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
8,2 KB
Hash md5
91be3a0995b5286826db22d82d214a55
Uploaded/Created
Wed 25/4/2012 01:26
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26/11/2022 10:25