VLČKOVÁ, Kateřina. Podpora strategií učení žáků učitelem ve výuce. In Konference Profesní rozvoj učitelů. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podpora strategií učení žáků učitelem ve výuce
Název anglicky Support of learner strategies by teachers
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Konference Profesní rozvoj učitelů, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00057367
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky učitel; kompetence učitele; strategie učení; výuka
Klíčová slova anglicky teacher; teacher competences; learning strategies; instruction
Změnil Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Změněno: 4. 3. 2013 12:24.
Anotace
Strategie učení představují klíčový koncept pedagogické psychologie a oborových didaktik. Jsou zasazovány do kontextu autoregovaného učení, celoživotního učení a determinant vzdělávacích výsledků. Osvojení si a používání vhodných strategií učení patří mezi očekávané vzdělávací výstupy. Proto by na práci se strategiemi učení měli být učitelé systematicky připravováni. Dosavadní odborná diskuse řeší otázky, jaké strategie podporovat, jak je zprostředkovávat (přímo vs. nepřímo; informováním o strategiích, jednorázovou vs. dlouhodobou výukou) a v jakých krocích (fáze výuky strategií). Shrneme také výsledky výzkumů realizovaných v ČR – zaměřených na podporu strategií učení se cizímu jazyku učiteli.
Anotace anglicky
Learning strategies constitute a key concept of educational psychology and various didactics. They appear in the context of self-regulated learning, long-life learning and determinants of educational outcomes. Acquisition and use of learning strategies belong to the expected educational outcomes and therefore the teachers should be systematically prepared for strategy assessment and instruction. We summarize the results of Czech findings of foreign language learning strategy support.
Návaznosti
GAP407/12/0432, projekt VaVNázev: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Grantová agentura ČR, Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vlčková, K. 25. 4. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf?info
Vloženo
St 25. 4. 2012 00:49, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Atributy
 

prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
210,8 KB
Hash md5
65af67b36ecbe95b35aebd3e6a4d572d
Vloženo
St 25. 4. 2012 00:49

prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/980486/prezentace_profesionalizace_ucitelu_Podpora_strategii_Vlckova.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
8,2 KB
Hash md5
91be3a0995b5286826db22d82d214a55
Vloženo
St 25. 4. 2012 01:26
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 11. 2022 10:44