VEČEŘA, Miloš. The Process of Europeanization of law in the Context of Czech Law. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita, 2012, roč. 60, č. 2, s. 459-464. ISSN 1211-8516.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Process of Europeanization of law in the Context of Czech Law
Název česky Proces evropeizace práva v kontextu českého práva
Autoři VEČEŘA, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita, 2012, 1211-8516.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00059775
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Evropská integrace; globalizace; proces evropeizace; evropeizace práva; právo EU; multicentrický právní řád;
Klíčová slova anglicky European integration; globalisation; process of Europeanization; Europeanization of law; EU law; multicentric legal order
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 25. 8. 2020 12:48.
Anotace
The process of European integration is a complex social phenomenon which represents – in addition to economical transformations – a rather complicated cultural, social, political and legal process with an extremely broad impact in all areas of life. Europeanisation significantly modifies the Czech legal environment, which is regarding to the sphere of enterprise too. Europeanization of law manifests with multi-centrism of sources of law.
Anotace česky
Proces evropské integrace chápán jako komplexní sociální fenomén, který představuje vedle ekonomických přeměn i neobyčejně komplikovaný kulturní, společenský, politický i právní proces s nebývale širokým dopadem do všech oblastí života. Evropeizace zásadním způsobem modifikuje české právní prostředí, což se dotýká také oblasti podnikání. Evropeizace práva se projevuje multicentrismem pramenů práva.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
20200825125245210.pdf   Verze souboru Georgala, P. 25. 8. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/980502/20200825125245210.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/980502/20200825125245210.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/980502/20200825125245210.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/980502/20200825125245210.pdf?info
Vloženo
Út 25. 8. 2020 12:48, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., učo 247
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

20200825125245210.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/980502/20200825125245210.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/980502/20200825125245210.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2,4 MB
Hash md5
5eed917f21c8e6a00bc8c3ce84bbf6a7
Vloženo
Út 25. 8. 2020 12:48

20200825125245210.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/980502/20200825125245210.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/980502/20200825125245210.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
27 KB
Hash md5
ccaec419eb771821e2c2c74f34b472a5
Vloženo
Út 25. 8. 2020 12:55
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 20. 4. 2021 20:39