VEČEŘA, Miloš. The Process of Europeanization of law in the Context of Czech Law. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita, 2012, roč. 60, č. 2, p. 459-464. ISSN 1211-8516.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Process of Europeanization of law in the Context of Czech Law
Name in Czech Proces evropeizace práva v kontextu českého práva
Authors VEČEŘA, Miloš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita, 2012, 1211-8516.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Open access časopisu
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00059775
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Evropská integrace; globalizace; proces evropeizace; evropeizace práva; právo EU; multicentrický právní řád;
Keywords in English European integration; globalisation; process of Europeanization; Europeanization of law; EU law; multicentric legal order
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 25/8/2020 12:48.
Abstract
The process of European integration is a complex social phenomenon which represents – in addition to economical transformations – a rather complicated cultural, social, political and legal process with an extremely broad impact in all areas of life. Europeanisation significantly modifies the Czech legal environment, which is regarding to the sphere of enterprise too. Europeanization of law manifests with multi-centrism of sources of law.
Abstract (in Czech)
Proces evropské integrace chápán jako komplexní sociální fenomén, který představuje vedle ekonomických přeměn i neobyčejně komplikovaný kulturní, společenský, politický i právní proces s nebývale širokým dopadem do všech oblastí života. Evropeizace zásadním způsobem modifikuje české právní prostředí, což se dotýká také oblasti podnikání. Evropeizace práva se projevuje multicentrismem pramenů práva.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
20200825125245210.pdf   File version Georgala, P. 25/8/2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/980502/20200825125245210.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/980502/20200825125245210.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/980502/20200825125245210.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/980502/20200825125245210.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 25/8/2020 12:48, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., učo 247
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

20200825125245210.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/980502/20200825125245210.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/980502/20200825125245210.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,4 MB
Hash md5
5eed917f21c8e6a00bc8c3ce84bbf6a7
Uploaded/Created
Tue 25/8/2020 12:48

20200825125245210.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/980502/20200825125245210.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/980502/20200825125245210.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
27 KB
Hash md5
ccaec419eb771821e2c2c74f34b472a5
Uploaded/Created
Tue 25/8/2020 12:55
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 12/4/2021 18:50