ČELEDA, Pavel. Network Security Monitoring and Behavior Analysis. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Network Security Monitoring and Behavior Analysis
Name in Czech Bezpečnostní monitorování sítě a analýza chování
Authors ČELEDA, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Audiovisual works
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Campus network monitoring workshop
RIV identification code RIV/00216224:14610/12:00058681
Organization unit Institute of Computer Science
Keywords (in Czech) FlowMon; NetFlow; bezpečnost; anomálie; detekce; CAMNEP; botnet
Keywords in English FlowMon; NetFlow; security; anomaly; detection; CAMNEP; botnet
Tags rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086. Changed: 25. 4. 2012 17:19.
Abstract
The presentation shows Network Security Monitoring and Behavior Analysis in computer networks. In detail we describe NetFlow based flow measurement using dedicated FlowMon probes and NfSen collector. Selected use-cases present how to use NetFlow data to monitor network, detect anomalies, control security policies and prove security incidents.
Abstract (in Czech)
Prezentace ukazuje bezpečnostní monitorování sítě a analýza chování v počítačových sítích. Detailně je popsána problematika měření IP toků na bázi NetFlow dat pomocí specializovaných FlowMon sond a kolektoru NfSen. Vybrané příklady užití ukazují možnosti využití NetFlow dat pro sledování sítě, detekci anomálií, kontrolu bezpečnostní politiky a prokazování bezpečnostních incidentů.
Links
OVMASUN200801, research and development projectName: CYBER ? Bezpečnost informačních a komunikačních systémů AČR - on line monitorování, vizualizace a filtrace paketů. Rozvoj schopností Computer Incident Response Capability v prostředí Cyber Defence. (Acronym: CYBER)
Investor: Ministry of Defence of the CR, CYBER - Security of Czech Army Information and Communication Systems - On-line Monitoring, Visualization and Packet Filtration. Computer Incident Response Capability Development in the Cyber Defence Environment
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
nsm-nba.pdf Licence Creative Commons  File version Čeleda, P. 25. 4. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/980503/nsm-nba.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/980503/nsm-nba.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/980503/nsm-nba.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/980503/nsm-nba.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 25. 4. 2012 17:03, doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086
Attributes
 

nsm-nba.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/980503/nsm-nba.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/980503/nsm-nba.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
9,8 MB
Hash md5
6cc907e25add5710ab49295a9132ded3
Uploaded/Created
Wed 25. 4. 2012 17:03

nsm-nba.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/980503/nsm-nba.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/980503/nsm-nba.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
33,7 KB
Hash md5
b568282b723ea7459fef4b6dbbb71713
Uploaded/Created
Wed 25. 4. 2012 19:44
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 16. 8. 2022 23:33