Informační systém MU
JARKOVSKÝ, Jiří, Jiří PAŘENICA, Roman MIKLÍK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr KALA, Lenka MALÁSKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Martin POLOCZEK, Miroslav VYTISKA, Lenka KUBKOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ, I. PARENICOVA, Simona LITTNEROVÁ, L. DOSTALOVA, P. KUBENA, Anna VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. Determinants of Invasively Measured Aortic Pulse Pressure and its Relationship with B-type Natriuretic Peptides in Stable Patients with Preserved Left Ventricular Systolic Function. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MEDICINE. 2012, roč. 11, č. 1, s. 32-40. ISSN 2042-4884. doi:10.5083/ejcm.20424884.67.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Determinants of Invasively Measured Aortic Pulse Pressure and its Relationship with B-type Natriuretic Peptides in Stable Patients with Preserved Left Ventricular Systolic Function
Autoři JARKOVSKÝ, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří PAŘENICA (203 Česká republika, domácí), Roman MIKLÍK (203 Česká republika, domácí), Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr KALA (203 Česká republika, domácí), Lenka MALÁSKOVÁ (203 Česká republika), Zdeňka ČERMÁKOVÁ (203 Česká republika), Martin POLOCZEK (203 Česká republika, domácí), Miroslav VYTISKA (703 Slovensko), Lenka KUBKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Kateřina HELÁNOVÁ (203 Česká republika, domácí), I. PARENICOVA (203 Česká republika), Simona LITTNEROVÁ (203 Česká republika, domácí), L. DOSTALOVA (203 Česká republika), P. KUBENA (203 Česká republika), Anna VAŠKŮ (203 Česká republika, domácí) a Jindřich ŠPINAR (203 Česká republika, domácí).
Vydání EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MEDICINE, 2012, 2042-4884.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00059819
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5083/ejcm.20424884.67
Klíčová slova anglicky aortic pulse pressure; natriuretic peptides; marker
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 9. 4. 2013 13:50.
Anotace
Wide aortic pulse pressure (PP) and levels of natriuretic peptides were repeatedly demonstrated as predictors of cardiovascular morbidity and mortality even in a population without a history of heart disease. The aim of the work was to find determinants of invasively measured aortic pulse pressure and B-type natriuretic peptide (BNP), and a relationship of both markers in stable patients undergoing diagnostic coronary angiography with preserved left ventricle systolic function. Population and methods: A total of 386 stable patients with left ventricle ejection fraction > 50%, without acute myocardial infarction, aortic or mitral valve disease were enrolled. Invasive intra-aortic blood pressure was measured using a fluid-filled catheter in the ascending aorta. Samples of venous blood for analysis of the BNP level were drawn before coronary angiography. Results: We found a positive correlation between aortic systolic blood pressure (SBP) and PP (Pearson’s correlation coefficient = 0.44, p<0.001). Positive relationships were determined among aortic PP and gender, age, BNP, glycaemia, high-density lipoprotein (HDL) cholesterol, hypertension and diabetes mellitus. Negative relationships were found among aortic PP and height, weight and ischemic heart disease, but only gender and age were detected as independent factors in multivariate model. Positive correlation of BNP with age, aortic PP, Left ventricular end diastolic pressure (LVEDP), hypertension, smoking and a negative correlation with creatinine, total cholesterol and ischemic heart disease were shown; only age, creatinine, cholesterol and non- smoker status were independent predictors of BNP value in multivariate model. Conclusion: We found independent determinants of two important predictive markers of cardio-vascular morbidity and mortality – BNP and PP - in group of stable patients.
Návaznosti
NS10206, projekt VaVNázev: Asociace polymorfismů v genech pro metaloproteinázy, jejich inhibitory, ACE a ACE2 s centrálním pulsním tlakem u kardiovaskulárních pacientů
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011
Zobrazeno: 17. 4. 2021 23:37