HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 421 s. ISBN 9788073803667.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Filosofie práva
Authors HOLLÄNDER, Pavel.
Edition 2. rozš. vyd. Plzeň, 421 s. 2012.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Other information
ISBN 9788073803667
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 4/1/2016 05:00.
PrintDisplayed: 17/2/2020 01:58