ŠIPULOVÁ, Katarína and Vít HLOUŠEK. Rozdielne cesty tranzitívnej spravodlivosti – prípady Českej republiky, Slovenska a Poľska (The Varying Paths of Transitional Justice: The Cases of the Czech Republic, Slovakia and Poland). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, FSS MU, 2012, XIV, No 1, p. 55-89. ISSN 1212-7817.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozdielne cesty tranzitívnej spravodlivosti – prípady Českej republiky, Slovenska a Poľska
Name in Czech Rozdílné cesty tranzitivní spravedlnosti – případy České republiky, Slovenska a Polska
Name (in English) The Varying Paths of Transitional Justice: The Cases of the Czech Republic, Slovakia and Poland
Authors ŠIPULOVÁ, Katarína (703 Slovakia, belonging to the institution) and Vít HLOUŠEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Středoevropské politické studie, Brno, Mezinárodní politologický ústav, FSS MU, 2012, 1212-7817.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00059857
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Tranzitivní spravedlnost; Česká republika; Polsko; Slovensko; Lustrace
Keywords in English Transitional Justice; Czech Republic; Poland; Slovakia; Lustrations
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 8. 5. 2012 06:43.
Abstract
Článok sa zabýva problematikou tranzitívnej spravodlivosti vo vybraných krajinách strednej Európy. Diskutuje vzťah medzi spôsobom demokratickej tranzície a spôsobom a tempom tranzitívnej spravodlivosti. Hlavní pozornosť je venovaná analýze a komparácii tranzitívnej spravodlivosti v troch stredoeurópskych krajinách – Českej republike, Poľsku a Slovensku.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá problematikou tranzitivní spravedlnosti ve vybraných zemích střední Evropy. Diskutuje vztah mezi způsobem demokratické tranzice a způsobem a tempem tranzitivní spravedlnosti. Hlavní pozornost je věnována analýze a komparaci tranzitivní spravedlnosti ve třech středoevropských zemích – České republice, Polsku a Slovensku.
Abstract (in English)
The paper deals with the issue of transitional justice in selected East-Central European countries. The relation between the mode of democratic transition and the means and pace of transitional judicial processes is discussed. Main attention is paid to the analysis and comparison of transitional justice issues in three Central European countries – the Czech Republic, Poland, and Slovakia.
Links
MUNI/A/0891/2010, interní kód MUName: Vybrané otázky víceúrovňového vládnutí v Evropě (Acronym: VOVVE)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
sipulova-hlousek-clanek20120103.pdf Licence Creative Commons  File version Hloušek, V. 8. 5. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/981430/sipulova-hlousek-clanek20120103.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/981430/sipulova-hlousek-clanek20120103.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/981430/sipulova-hlousek-clanek20120103.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/981430/sipulova-hlousek-clanek20120103.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 8. 5. 2012 06:43, prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D., MSt, učo 182643
  • a concrete person prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755
Attributes
 

sipulova-hlousek-clanek20120103.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/981430/sipulova-hlousek-clanek20120103.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/981430/sipulova-hlousek-clanek20120103.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
527,5 KB
Hash md5
e494feb7d0c5738524ff040ed7111be6
Uploaded/Created
Tue 8. 5. 2012 06:43

sipulova-hlousek-clanek20120103.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/981430/sipulova-hlousek-clanek20120103.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/981430/sipulova-hlousek-clanek20120103.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
96,8 KB
Hash md5
f8d1b7b5be1ba212edb562b3bf68a001
Uploaded/Created
Tue 8. 5. 2012 08:08
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 23. 5. 2022 04:41