JANÍK, Zdeněk. Czech Political Culture From 1918 to Present. 15th ed. Temple, Texas: Věstník: Slovanská podporující jednota státu Texas, 2012. 2 pp. ISSN 0745-8800.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Czech Political Culture From 1918 to Present
Name in Czech Česká politická kultura od rorku 1918 po současnost
Authors JANÍK, Zdeněk.
Edition 15. vyd. Temple, Texas, 2 pp. 2012.
Publisher Věstník: Slovanská podporující jednota státu Texas
Other information
Type of outcome Popularizing texts and activities
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISSN 0745-8800
Keywords (in Czech) občanská společnost; politické hodnoty; politické chování; politická kultura; politická účast
Keywords in English civil society; political behavior; political culture; political participation; political values
Changed by Changed by: Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D., učo 17249. Changed: 8. 2. 2013 14:58.
Abstract
The paper summarizes the evolvement of Czech political culture from 1918 to present. The paper analyzes Czech civil society, changes in the citizens political behavior and political values throughout the history of the country. The primarily focus is on the structural and cultural factors determining the Czech political culture.
Abstract (in Czech)
Článek shrnuje vývoj české politické kultury od r. 1918 po současnost, analyzuje českou občanskou společnost, změny v politické angažovanosti a hodnotách. Primárně se zabývá strukturálními a kulturními faktory ovlivňující českou politickou kulturu.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:34