PŘIKRYL, Radovan, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Role of Long-Acting Injectable Second-Generation Antipsychotics in the Treatment of First-Episode Schizophrenia: A Clinical Perspective. Schizophrenia Research and Treatment. USA: Hindawi Publishing Corporation, 2012, vol. 2012, Feb, p. "nestránkováno", 7 pp. ISSN 2090-2085. doi:10.1155/2012/764769.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Role of Long-Acting Injectable Second-Generation Antipsychotics in the Treatment of First-Episode Schizophrenia: A Clinical Perspective
Name in Czech Role dlouhodobě působících injekcí druhé generace antipsychotik v léčbě první epizody schizofrenie: Klinická perspektiva
Authors PŘIKRYL, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michaela VRZALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Eva ČEŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Schizophrenia Research and Treatment, USA, Hindawi Publishing Corporation, 2012, 2090-2085.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14740/12:00059859
Organization unit Central European Institute of Technology
Doi http://dx.doi.org/10.1155/2012/764769
UT WoS 000422250200005
Keywords in English first episode schizophrenia; injectable; second generation antipsychotics;
Tags ok, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 15. 4. 2013 10:06.
Abstract
Approximately 80% of patients with the first-episode schizophrenia reach symptomatic remission after antipsychotic therapy. However, within two years most of them relapse, mainly due to low levels of insight into the illness and nonadherence to their oral medication. Therefore, although the formal data available is limited, many experts recommend prescribing long-acting injectable second-generation antipsychotics (mostly risperidone or alternatively paliperidone) in the early stages of schizophrenia, particularly in patients who have benefited from the original oral molecule in the past and agree to receive long-term injectable treatment. Early application of long-acting injectable second-generation antipsychotics can significantly reduce the risk of relapse in the future and thus improve not only the social and working potential of patients with schizophrenia but also their quality of life.
Abstract (in Czech)
Přibližně 80% pacientů s první epizodou schizofrenie dosáhne symptomatické remise po antipsychotické léčbě. Nicméně během dvou let nastává u většiny z nich recidiva, hlavně kvůli nízké úrovni vhledu do nemoci a jejich nonadherenci k perorálním lékům. Proto mnozí odborníci doporučují předepisování dlouhodobě působících injekčních antipsychotik druhé generace (většinou risperidon nebo alternativy paliperidonu) v raných fázích schizofrenie, zejména u pacientů, kteří mají prospěch z původního ústního podávání v minulosti a souhlasí s dlouhodobým aplikováním injekční léčby. Včasná aplikace dlouhodobě působících injekčních antipsychotik druhé generace může významně snížit riziko recidivy v budoucnu, a tím zlepšit nejen sociální a pracovní potenciál pacientů se schizofrenií, ale i kvalitu jejich života.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The internal organisation and neurobiological mechanisms of functional CNS systems under normal and pathological conditions.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:22