USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Monika SISROVÁ, Iva STEHNOVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Emotional side effects after high-frequency rTMS of the right dorsolateral prefrontal cortex in an adult patient with ADHD and comorbid depression. Psychiatria danubina. Zagreb: Medicinska naklada Zagreb, 2012, vol. 24, No 1, p. 102-103. ISSN 0353-5053.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Emotional side effects after high-frequency rTMS of the right dorsolateral prefrontal cortex in an adult patient with ADHD and comorbid depression
Name in Czech Emocionální nežádoucí účinky vysokofrekvenčního rTMS u pravé dorzolaterální prefrontální kůry u dospělého pacienta s ADHD a komorbidní depresí
Authors USTOHAL, Libor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Radovan PŘIKRYL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Monika SISROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Iva STEHNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Simona VENCLÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michaela VRZALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Eva ČEŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Psychiatria danubina, Zagreb, Medicinska naklada Zagreb, 2012, 0353-5053.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Croatia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.633
RIV identification code RIV/00216224:14740/12:00059860
Organization unit Central European Institute of Technology
UT WoS 000302330600016
Keywords (in Czech) rTMS; ADHD; adult patient; comorbid depression
Keywords in English rTMS; ADHD; dospělý pacient; komorbidní deprese
Tags ok, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 10. 4. 2013 13:48.
Abstract
An article by Michael Rösler on attention deficit in adult patients suffering from attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and an article by Yuval Bloch on the possibility of alleviating these problems using high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) of the right dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) awakened our interest (Rösler et al. 2010, Bloch et al. 2010). Although using rTMS in other indications than in depression remains controversial (George et al. 2009), it is important to evaluate its effectivity in other disorders too.
Abstract (in Czech)
Článek M. Röslera na pozornostní deficit u dospělých pacientů, kteří trpí ADHD a článek Yuval Bloch o možnosti zmírnit tyto problémy pomocí rTMS na pravé dorzolaterální prefrontální kůře (DLPFC) vzbudil náš zájem (Rösler et al. 2010,Bloch et al. 2010). Přestože použití rTMS v jiných indikacích než v depresi zůstává kontroverzní (George et al. 2009), je důležité, aby se zhodnotila jeho účinnost také při jiných poruchách.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The internal organisation and neurobiological mechanisms of functional CNS systems under normal and pathological conditions.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 17:50