Informační systém MU
BELKO, Marián, Vratislav HAVLÍK, Vít HLOUŠEK and Lubomír KOPEČEK. Nová demokratizační vlna? VIII. brněnské politologické sympozium. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nová demokratizační vlna? VIII. brněnské politologické sympozium
Authors BELKO, Marián, Vratislav HAVLÍK, Vít HLOUŠEK and Lubomír KOPEČEK.
Edition 2012.
Other information
Type of outcome organization of a conference
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
Changed by Changed by: Vratislav Havlík, Ph.D., učo 144252. Changed: 10/5/2012 15:47.
Abstract
Tématem sympozia byla otázka nové demokratizační vlny. Pozvaní hosté se touto problematikou zabývali ve dvou rovinách. Jednak zazněly příspěvky týkající se demokratizace v arabském světě, dále byla také rozebírána otázka demokratického probouzení postsovětského prostoru, přičemž název tohoto druhého panelu, a ostatně i celého sympozia, byl záměrně s otazníkem.
Displayed: 25/6/2019 05:47