FARKOVÁ, Marta and Pavel PAZDERA. Organická analýza - praktikum (Organic analysis - practicals). Brno: Masarykova univerzita, 2012. 104 s. ISBN 9788021058170.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Organická analýza - praktikum
Name (in English) Organic analysis - practicals
Authors FARKOVÁ, Marta and Pavel PAZDERA.
Edition Brno, 104 s. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 10406 Analytical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/12:00059885
Organization unit Faculty of Science
ISBN 9788021058170
Tags Munipress
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:22.
Abstract
Skripta obsahují návody k úlohám pro předmět C6410 Organická analýza – praktikum. Hlavním cílem tohoto předmětu je praktické osvojení metod a technik analýzy a identifikace organických látek. Skripta byla vytvořena v rámci realizace KA 05 projektu OP VK CZ.1.07/2.2.00/07.0436 „Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU“.
Abstract (in English)
This textbook is manual for subject C6410 Organic analysis – practicals. The main goal of this subject is practical acquiring of the methods and techniques of analysis and identification of organic compounds. The textbook was created within KA 05 activity of project OP VK CZ.1.07/2.2.00/07.0436 “Innovation in teaching chemistry at FSci MU”.
Links
CZ.1.07/2.2.00/07.0436, interní kód MUName: Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU (Acronym: Inovace chemie)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Inovation of Chemistry Education at Faculty of Science Masaryk University Brno, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 31/1/2023 11:42