KOLÁŘOVÁ, Ivana. Skladba (Syntax). In Český jazyk. 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2012. p. 169-280. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3358-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Skladba
Name in Czech Skladba
Name (in English) Syntax
Authors KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Český jazyk, p. 169-280, 112 pp. Pedagogika, 2012.
Publisher Grada Publishing
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00059911
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-247-3358-6
Keywords in English syntax; sentence; complex sentence; compound sentence; elements of sentence; modality; utterance
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 15. 3. 2013 16:28.
Abstract
Kapitola v odborné publikaci shrnuje a zobecňuje dosavadní výsledky bádání autorky v oblasti větné skladby a funkcí výpovědi, vychází z poznatků v komplexních syntaktických pracích i z dílších studiích. Konkrétní příklady se často opírají o doklady z Českého národního korpusu, popř. o příklady z beletrie.
Abstract (in English)
The chapter systemizes results of syntactical analysis a lot of language materials of literature and of Czech National Corpus. The theory is based on the grammar (almost syntactical) syntetical works and on some treatises and articles.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 11:09