Informační systém MU
REGULI, Helena, Petra SEJBALOVÁ and Alexandra ŽOURKOVÁ. První sexuální delikt mužů ve vyšším středním věku (The first sexual delict in higher middle age males). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2012, vol. 108, No 2, p. 80-83. ISSN 1212-0383.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name První sexuální delikt mužů ve vyšším středním věku
Name in Czech První sexuální delikt mužů ve vyšším středním věku
Name (in English) The first sexual delict in higher middle age males
Authors REGULI, Helena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petra SEJBALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Alexandra ŽOURKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Česká a slovenská psychiatrie, Praha, ČLS JEP, 2012, 1212-0383.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00059931
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) vyšší střední věk; pedofilní chování; organické poškození mozku
Keywords in English higher middle age; pedophile behavior; organic brain damage
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 18/2/2013 10:28.
Abstract
U pacientů s kognitivním deficitem, somatickou komorbiditou a nevyhraněnou sexuální preferencí lze spíše předpokládat pedofilní chování jako projev poškození mozku, zatímco u těch, kde byla nalezena dle PPG pedofilní preference, šlo pravděpodobně o demaskování primární pedofilie.
Abstract (in English)
In patients with cognitive dificit, somatic comorbidity and undifferentiated PPG activity we can assume that pedophile behavior is related to organic brain damage. In Patients with pedophile preference findings on PPG it is likely to unmask the pedophilia
Displayed: 1/4/2023 16:10