KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Richard HÁNYŠ and Aleš DVOŘÁK. Subjektivní vnímání léčby přípravkem Serdolect a její vliv na funkční schopnosti pacientů se schizofrenií - výsledky postmarketingového sledování (Subjective evaluation of the treatment with Serdolect and the effect on functional capacity in patients with schizophrenia - results of a post-marketing study). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, vol. 108, No 2, p. 63-71. ISSN 1212-0383.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Subjektivní vnímání léčby přípravkem Serdolect a její vliv na funkční schopnosti pacientů se schizofrenií - výsledky postmarketingového sledování
Name in Czech Subjektivní vnímání léčby přípravkem Serdolect a její vliv na funkční schopnosti pacientů se schizofrenií - výsledky postmarketingového sledování
Name (in English) Subjective evaluation of the treatment with Serdolect and the effect on functional capacity in patients with schizophrenia - results of a post-marketing study
Authors KAŠPÁREK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Radovan PŘIKRYL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Richard HÁNYŠ (203 Czech Republic) and Aleš DVOŘÁK (203 Czech Republic).
Edition Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, 1212-0383.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00059932
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) schizofrenie; léčba; Serdolect; funkční schopnosti; subjektivní hodnocení
Keywords in English schizophrenia; treatment; Serdolect; functional capacity; subjective evaluation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., učo 54879. Changed: 4. 1. 2013 11:22.
Abstract
Léčba přípravkem Serdolect vede ke zlepšení funkčních schopností pacientů se schizofrenií v porovnání s obdobím před zahájením jeho podávání. Subjektivní vnímání léčby se v průběhu dlouhodobé léčby zlepšuje a souvisí s mírou změny klinického stavu i s rizikem předčasného ukončení dlouhodobé léčby.
Abstract (in English)
Sertindole treatment leads to functional capacity improvements of schizophrenia patients. Subjective evaluation of the treatment improves during the long-term treatment and correlates with the magnitude of the clinical state changes.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 23:43