SYSLOVÁ, Zora. Standardy předškolního vzdělávání (Standard of the pre-primary education). Praha: Forum s.r.o., 2012. 5 pp. Poradce ředitelky mateřské školy, ročník I, č. 5. ISSN 1804-9745.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Standardy předškolního vzdělávání
Name (in English) Standard of the pre-primary education
Authors SYSLOVÁ, Zora.
Edition Praha, 5 pp. Poradce ředitelky mateřské školy, ročník I, č. 5, 2012.
Publisher Forum s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1804-9745
Keywords (in Czech) standardy; předškolní vzdělávání; kvalita
Keywords in English standards; pre-primary education; quality
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 11. 11. 2012 21:01.
Abstract
Příspěvek se zamýšlí nad smysluplností tvorby standardů předškolního vzdělávání. Analyzuje její východiska, obsah i výstupy z diskuze, která proběhla na Metodickém portále Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. V závěru se autorka pozastavuje nad postavením standardů z hlediska koncepčního rámce předškolního vzdělávání. Snaží se odpovědět na otázku, jak může připravovaný dokument pomoci předškolním pedagogům zkvalitnit jejich práci.
Abstract (in English)
The contribution considers a meaningfulness of pre-primary standards' creation. It analyses starting points, contents and outcomes from discussion which took place on the Methodical Portal of the Research Institute in Prague. In the conclusion there is discussed the role of standards from point of view frame of the pre-primary education. It is searching the answer the question – how this document can help to pre-primary teachers to improve their work.
PrintDisplayed: 23. 5. 2022 03:30