SYSLOVÁ, Zora. Jak a proč vznikly standardy předškolního vzdělávání (How and why the pre-primary standards have been created?). Praha: Wolters Kluwer, 2012. Speciál pro MŠ, příloha Řízení školy, 1/2012. ISSN 1214-8679.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak a proč vznikly standardy předškolního vzdělávání
Name (in English) How and why the pre-primary standards have been created?
Authors SYSLOVÁ, Zora.
Edition Praha, Speciál pro MŠ, příloha Řízení školy, 1/2012, 2012.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1214-8679
Keywords (in Czech) standardy; předškolní vzdělávání; kvalita.
Keywords in English standards; pre-primary education; quality.
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 25/2/2013 18:02.
Abstract
Příspěvek se zabývá východisky vzniku standardů předškolního vzdělávání. Analyzuje výstupy z diskuze, která proběhla na Metodickém portále Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Kritizuje netransparentní cestu, jakou jsou standardy ověřovány v mateřských školách. V závěru uvádí, že současná podoba standardů neodpovídá svým pojetím svému označení, ale ani potřebám mateřských škol.
Abstract (in English)
The contribution deals with base of pre-primary standards and analyses the outcomes from discussions which took part on the Methodical portal of Research Institution in Prague. It criticises non-transparent way of verifying of standards in kindergartens. In conclusion there is stated that the present form of standards doesn't corresponded neither with terminology nor with the needs of kindergartens.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Standardy_special.pdf   File version Syslová, Z. 11/11/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/982457/Standardy_special.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/982457/Standardy_special.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/982457/Standardy_special.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/982457/Standardy_special.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 11/11/2012 20:56, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Attributes
 

Standardy_special.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/982457/Standardy_special.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/982457/Standardy_special.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
292,1 KB
Hash md5
308dad4033a47597f34bc05474a7c1c8
Uploaded/Created
Sun 11/11/2012 20:56

Standardy_special.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/982457/Standardy_special.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/982457/Standardy_special.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
23,2 KB
Hash md5
11fe771ce6ae6243e852da4b7859faa5
Uploaded/Created
Sun 11/11/2012 20:57
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 5/12/2022 15:39