SYSLOVÁ, Zora. Efektivní spolupráce mateřské školy s rodinou (Effective co-operation of kindergarten with family). Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2012. 30 pp. Poradce ředitelky – Management školy, březen 2012. ISSN 1804-5901.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Efektivní spolupráce mateřské školy s rodinou
Name (in English) Effective co-operation of kindergarten with family
Authors SYSLOVÁ, Zora.
Edition Praha, 30 pp. Poradce ředitelky – Management školy, březen 2012, 2012.
Publisher Dr. Josef Raabe, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1804-5901
Keywords (in Czech) rodina; mateřská škola; spolupráce
Keywords in English family; kindergarten; cooperation
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 11. 11. 2012 20:50.
Abstract
Příspěvek seznamuje s teoretickými východisky současné rodiny, analyzuje její proměnu v posledních letech, charakterizuje její funkce a vliv na rozvoj dítěte. Vyvozuje metodická doporučení pro implementaci požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání na spolupráci s rodinou. Závěr příspěvku je věnován specifikům spolupráce rodiny a mateřské školy a její efektivní podobě.
Abstract (in English)
The contribution informs about theoretical base of the present family, it analyses changes in the last years and characterizes the functions and influence to the child's development. The suggestions of the implementation of the Frame Educational Program for co-operation with family are deduced. In the conclusion the specifics of co-operation family and kindergarten and its specific similarities is described.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 20:41