SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj (Self-evaluation ot the kindergarten's teacher and her proffesional development.). Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2012. 30 pp. Poradce ředitelky – Management školy, březen 2012. ISSN 1804-5901.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj
Name (in English) Self-evaluation ot the kindergarten's teacher and her proffesional development.
Authors SYSLOVÁ, Zora.
Edition 30 pp. Poradce ředitelky – Management školy, březen 2012, 2012.
Publisher Dr. Josef Raabe, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1804-5901
Keywords (in Czech) učitelka mateřské školy, sebereflexe, sebehodnocení, podpora profesního rozvoje.
Keywords in English kindergarten's teacher, self-reflection, self- evaluation, support of the professional development
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 25. 2. 2013 19:03.
Abstract
Příspěvek přibližuje význam smysluplného hodnocení práce učitele mateřské školy a upozorňuje na jeho úskalí. Vyvozuje metodická doporučení pro sebereflexi práce učitele a seznamuje s metodami a nástroji, které lze využít. Upozorňuje na využívání výsledků hodnocení pro zkvalitnění práce nejen učitele, ale celé mateřské školy.
Abstract (in English)
The contribution outlines importance of meaningful evaluation of kindergarten's teacher and warns the difficulties. It deduces methodical recommendations for self-reflection of the teacher and informs about methods and tools which could be used. It points to using of the results of evaluation for improving of the teacher's and kindergarten's work.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Sebehodnoceni_ucitelky_MS.pdf   File version Syslová, Z. 11. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/982478/Sebehodnoceni_ucitelky_MS.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/982478/Sebehodnoceni_ucitelky_MS.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/982478/Sebehodnoceni_ucitelky_MS.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/982478/Sebehodnoceni_ucitelky_MS.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 11. 11. 2012 20:58, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Attributes
 

Sebehodnoceni_ucitelky_MS.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/982478/Sebehodnoceni_ucitelky_MS.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/982478/Sebehodnoceni_ucitelky_MS.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
399,7 KB
Hash md5
b2775b9aa606ad5c38b85540d9370c23
Uploaded/Created
Sun 11. 11. 2012 20:58

Sebehodnoceni_ucitelky_MS.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/982478/Sebehodnoceni_ucitelky_MS.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/982478/Sebehodnoceni_ucitelky_MS.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
36,4 KB
Hash md5
6a583bfba392a0aedf599ecffaf9598d
Uploaded/Created
Sun 11. 11. 2012 20:59
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 9. 2022 16:03