Informační systém MU
SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj (Self-evaluation ot the kindergarten's teacher and her proffesional development.). Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2012. 30 pp. Poradce ředitelky – Management školy, březen 2012. ISSN 1804-5901.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj
Name (in English) Self-evaluation ot the kindergarten's teacher and her proffesional development.
Authors SYSLOVÁ, Zora.
Edition 30 pp. Poradce ředitelky – Management školy, březen 2012, 2012.
Publisher Dr. Josef Raabe, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1804-5901
Keywords (in Czech) učitelka mateřské školy, sebereflexe, sebehodnocení, podpora profesního rozvoje.
Keywords in English kindergarten's teacher, self-reflection, self- evaluation, support of the professional development
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 25. 2. 2013 19:03.
Abstract
Příspěvek přibližuje význam smysluplného hodnocení práce učitele mateřské školy a upozorňuje na jeho úskalí. Vyvozuje metodická doporučení pro sebereflexi práce učitele a seznamuje s metodami a nástroji, které lze využít. Upozorňuje na využívání výsledků hodnocení pro zkvalitnění práce nejen učitele, ale celé mateřské školy.
Abstract (in English)
The contribution outlines importance of meaningful evaluation of kindergarten's teacher and warns the difficulties. It deduces methodical recommendations for self-reflection of the teacher and informs about methods and tools which could be used. It points to using of the results of evaluation for improving of the teacher's and kindergarten's work.
Displayed: 5. 10. 2022 16:53