SYSLOVÁ, Zora. Práce s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (The work with children from the soci-culturaly handicap enviroment). Praha: Verlag Dashöfer, 2012. 9 pp. ŠVP a evaluace v mateřské škole. 11. aktualizace. ISSN 1802-4130.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Práce s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
Name (in English) The work with children from the soci-culturaly handicap enviroment
Authors SYSLOVÁ, Zora.
Edition Praha, 9 pp. ŠVP a evaluace v mateřské škole. 11. aktualizace, 2012.
Publisher Verlag Dashöfer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1802-4130
Keywords (in Czech) sociální znevýhodnění; mateřská škola; děti s odlišným mateřským jazykem
Keywords in English social handicape; kiondergarten; children with different mother language
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 11. 11. 2012 19:39.
Abstract
Příspěvek se věnuje problematice vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a realizaci tzv. včasné péče v mateřských školách. Zaměřuje se na vyjasnění velmi roztříštěné terminologie týkající se poskytování podpory dětem se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na vyrovnávání jejich příležitostí ve vzdělávání. Vychází z četných výzkumů, které potvrzují, že pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, může mateřská škola představovat bezpečné místo, kde se mohou vyrovnávat se sociální a emoční deprivací z rodiny. Kromě pozitivní podpory ale mohou být děti v mateřské škole vystaveny šikaně, diskriminaci i dalším negativním aspektům socializace.
Abstract (in English)
The contribution aids to education of children from socio-cultural handicap and to realization of timely care in kindergartens. It directs to clarify very different terminology concerning of giving support to children with special educational needs with respect of equalization their chances in education. It comes out of researches which confirm that the social-cultural handicap children could be safety in kindergartens where they can balance the social and emotional deprivation from the family. Besides of positive support children can be exposed by bullying, discrimination and the next negative aspects of socialization in kindergarten.
PrintDisplayed: 30. 9. 2022 12:03