SYSLOVÁ, Zora. Podpora rozvoje zdravých životních návyků (Development support of the health living habits). In Bezpečnost a ochrana zdraví dětí. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podpora rozvoje zdravých životních návyků
Name (in English) Development support of the health living habits
Authors SYSLOVÁ, Zora.
Edition Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) program podpory zdraví v mateřské škole; zdravý životní styl
Keywords in English program of health support in kindergarten, helth style of life
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 11. 3. 2013 06:12.
Abstract
Přednáška byla určena předškolním pedagogům, organizátorem bylo nakladatelství Forum a konala se v Praze. Prezentace si klade za cíl odpovědět na otázku: Proč se zabývat již v mateřské škole otázkou rozvoje zdravých životních návyků? Seznamuje s Programem podpory zdraví v mateřské škole a hledá podporu zdraví v Rámcovém vzdělávacím programu podpory zdraví v mateřské škole, který školám pomáhá odhalovat rezervy a systematicky pracovat na jejím zkvalitňování.
Abstract (in English)
The lecture was intended preschool teachers, Publishing Forum was organized and took place in Prague. The presentation aids to answer the question – „Why to deal already in kindergarten with the problem of the development of the health life habits? It informs about the Program of the Health Support and tries to find this support in the Frame Educational Program which helps uncover reserves in kindergartens and to improve its.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
PZMS.ppt   File version Syslová, Z. 11. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/982483/PZMS.ppt
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/982483/PZMS.ppt
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/982483/PZMS.ppt?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/982483/PZMS.ppt?info
Uploaded/Created
Sun 11. 11. 2012 19:35, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Attributes
 

PZMS.ppt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/982483/PZMS.ppt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/982483/PZMS.ppt
File type
PowerPoint (application/vnd.ms-powerpoint)
Size
219,5 KB
Hash md5
f4256f2649be2b1a5810164b7bd70ba3
Uploaded/Created
Sun 11. 11. 2012 19:35

PZMS.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/982483/PZMS.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/982483/PZMS.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
9,1 KB
Hash md5
da6391d1ee9b8584ae37816e4de14796
Uploaded/Created
Sun 11. 11. 2012 19:36

PZMS.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/982483/PZMS.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/982483/PZMS.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
650,2 KB
Hash md5
f98159c890fec88293cab0ccbf5fe40a
Uploaded/Created
Sun 11. 11. 2012 19:36
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20. 5. 2022 21:25