Informační systém MU
SOPOUŠEK, Jiří, Jiří BURŠÍK, Jakub ZÁLEŠÁK a Zbyněk PEŠINA. SILVER NANOPARTICLES SINTERING AT LOW TEMPERATURE ON A COPPER SUBSTRATE: IN SITU CHARACTERISATION UNDER INERT ATMOSPHERE AND AIR. Journal of Mining and Metallurgy B. Bor, Serbia: Faculty of Metallurgy, Bor, 2012, roč. 48, č. 1, s. 63-71. ISSN 1450-5339. doi:10.2298/JMMB110718007S.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název SILVER NANOPARTICLES SINTERING AT LOW TEMPERATURE ON A COPPER SUBSTRATE: IN SITU CHARACTERISATION UNDER INERT ATMOSPHERE AND AIR
Název česky Nizkoteplotní sintrace nanostříbra na substrátu mědi: In situ charakterizace za inertní atmosféry a na vzduchu
Autoři SOPOUŠEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří BURŠÍK (203 Česká republika), Jakub ZÁLEŠÁK (203 Česká republika, domácí) a Zbyněk PEŠINA (203 Česká republika).
Vydání Journal of Mining and Metallurgy B, Bor, Serbia, Faculty of Metallurgy, Bor, 2012, 1450-5339.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20000 2. Engineering and Technology
Stát vydavatele Srbsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW SILVER NANOPARTICLES SINTERING AT LOW TEMPERATURE ON A COPPER SUBSTRATE
Impakt faktor Impact factor: 1.435
Kód RIV RIV/00216224:14740/12:00057393
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.2298/JMMB110718007S
UT WoS 000300798900007
Klíčová slova česky Thermal analysis; Silver; copper; DSC; electrical resistance; heat of sintering
Klíčová slova anglicky Termická analýza; stříbro; měď; DSC; elektrická vodivost; teplo sintrace
Štítky Characterization, nano, ok, rivok, SUBSTRATE
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Olga Křížová, učo 56639. Změněno: 12. 4. 2013 09:15.
Anotace
Silver nanoparticles (Ag-NPs) were prepared by wet synthesis. The Ag-NPs suspension and the copper substrate plate were used for a preparation of substrate-nanoparticle-substrate samples. The sandwich like samples Cu/Ag/Cu were prepared and investigated in-situ at the isothermal external conditions (IEC) and inside apparatus for simultaneous thermal analysis STA409. The in-situ results of the electrical resistance were recorded during the Cu/Ag/Cu (IEC) sample preparation and heat treatment. Thermal effects of the Ag-NPs sintering between copper substrates were measured by differential scanning calorimetry (DSC) under different atmospheres. The prepared Cu/Ag/Cu sandwich samples were characterised by means of both optical and electron microscopy. The process of the low temperature sintering of the Ag-NPs was monitored using both thermogravimetry (TG) and DSC technique inside calorimeter under inert gas and under synthetic air. The exothermic heat effect of nanosilver sintering was evaluated.
Anotace česky
Ag nano bylo připraveno mokrou syntézou. Byly připraveny sendvičové vzorky Cu/AG-NANO/Cu. Byl měřen tepelný efekt sintrace v DSC metodou v kalorimetru. Sintrace byla sledována pod inertním plynem a v argonu.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
GA106/09/0700, projekt VaVNázev: Termodynamika a mikrostruktura nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí
Investor: Grantová agentura ČR, Termodynamika a mikrostruktura nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí
GD106/09/H035, projekt VaVNázev: Víceúrovňový design pokrokových materiálů
Investor: Grantová agentura ČR, Víceúrovňový design pokrokových materiálů
MSM0021622410, záměrNázev: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Zobrazeno: 13. 8. 2022 07:57