SYSLOVÁ, Zora. Vztah mezi kompetencemi, gramotnostmi a standardy v předškolním vzdělávání (Competences, liteacy and standards in the pre-primary education). In Gramotnost ve škole. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vztah mezi kompetencemi, gramotnostmi a standardy v předškolním vzdělávání
Name (in English) Competences, liteacy and standards in the pre-primary education
Authors SYSLOVÁ, Zora.
Edition Gramotnost ve škole, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Gramotnost; kompetence; předškolní vzdělávání
Keywords in English Literacy; competences; pre-primary education
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 11. 11. 2012 20:17.
Abstract
Prezentace hledá souvislosti mezi úrovní funkční gramotnosti v jednotlivých oblastech a rozvojem klíčových kompetencí. Zamýšlí se nad úrovní realizace předškolního vzdělávání ve vztahu k rozvoji gramotností. Autorka upozorňuje na možnou souvislost mezi nízkými výsledky českých žáků v testech PISA a kvalitou předškolního vzdělávání. Vyjadřuje pochybnosti nad tím, že by standardy mohly pomoci ve zkvalitnění práce mateřských škol.
Abstract (in English)
The presentation is searching connections between the functional literacy and the key competences in individual fields. It things about the realization of pre-primary education in connection with literacy's development. The author points to possible context of low results of the Czech pupils in the PISA tests and quality of the pre-primary education. She expresses doubts that the standards could help to the improvement of kindergartens work.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Hradec_Kralove_Syslova.ppt   File version Syslová, Z. 11. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/982512/Hradec_Kralove_Syslova.ppt
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/982512/Hradec_Kralove_Syslova.ppt
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/982512/Hradec_Kralove_Syslova.ppt?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/982512/Hradec_Kralove_Syslova.ppt?info
Uploaded/Created
Sun 11. 11. 2012 20:17, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Attributes
 

Hradec_Kralove_Syslova.ppt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/982512/Hradec_Kralove_Syslova.ppt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/982512/Hradec_Kralove_Syslova.ppt
File type
PowerPoint (application/vnd.ms-powerpoint)
Size
100,5 KB
Hash md5
904780450361304f03f060200b1413ed
Uploaded/Created
Sun 11. 11. 2012 20:17

Hradec_Kralove_Syslova.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/982512/Hradec_Kralove_Syslova.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/982512/Hradec_Kralove_Syslova.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
7 KB
Hash md5
66b146d99c64756b394ccd7869e060b5
Uploaded/Created
Sun 11. 11. 2012 20:19

Hradec_Kralove_Syslova.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/982512/Hradec_Kralove_Syslova.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/982512/Hradec_Kralove_Syslova.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
282,7 KB
Hash md5
e531e8080a2bfcd2238517d6a05decdc
Uploaded/Created
Sun 11. 11. 2012 20:20
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 9. 2. 2023 00:37