PACÍK, Dalibor. Jaká je skutečnost srovnání konvenčního a roboticky asistovaného přístupu k radikální prostatektomii? Je oprávněné platit vyšší cenu? Urologické listy. 2012, roč. 10, č. 1, s. 6-12. ISSN 1214-2085.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jaká je skutečnost srovnání konvenčního a roboticky asistovaného přístupu k radikální prostatektomii? Je oprávněné platit vyšší cenu?
Název anglicky What is that compared conventional and robotic Assisted approach to radical prostatectomy? It is legitimate to pay a higher price?
Autoři PACÍK, Dalibor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Urologické listy, 2012, 1214-2085.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00059962
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky Radikální prostatektomie; otevřené operace; roboticky asistované operace
Klíčová slova anglicky radical prostatectomy; open surgery; robotic assisted surgery
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 13. 2. 2013 14:22.
Anotace
Autor se zabývá výsledky, srovnává výhody a nevýhody jednotlivých metod a poukazuje na to, že v současnosti neexistuje žádný důkaz podporující nějakou výhodu roboticky asistované radikální prostatektomie, pokud jde o invazivitu, zachování kontinence moči a erekce. Hodnotí i onkologické výsledky méně invazivních metod, které jsou spojeny s častějším výskytem tzv pozitivních chirurgických okrajů. Průzkumy dále ukazují, 4,4x vyšší míru spokojenosti u pacientů podstupujících otevřenou operaci, než u pacientů léčených roboticky asistovanou metodou Adjuvantní terapie byla častěji (3x) zapotřebí u pacientů podstupujících robotickou operaci, než ve druhé skupině.
Anotace anglicky
The author discusses outcomes and drawbacks of individua techniques and shows that there is currently no evidence supporting any benefit of robotic-assisted ra dical prostatectomy in terms of invasiveness, recovery and maintaining of urinary continence and erection. The results of these less invasive techniques in terms of oncologic outcome ere even worse – they are associated with higher incidence of so-called positive surgical margins. Surveys show 4,4times higher satisfaction rate in patients undergoing open surgery than in patients treated with robotic-assisted surgery. The adjuvant therapy was more (3times) frequently required in patients undergoing robotic-assisted surgery than in the other group.
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2022 05:18