PACÍK, Dalibor. Jaká je skutečnost srovnání konvenčního a roboticky asistovaného přístupu k radikální prostatektomii? Je oprávněné platit vyšší cenu? (What is that compared conventional and robotic Assisted approach to radical prostatectomy? It is legitimate to pay a higher price?). Urologické listy. 2012, vol. 10, No 1, p. 6-12. ISSN 1214-2085.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jaká je skutečnost srovnání konvenčního a roboticky asistovaného přístupu k radikální prostatektomii? Je oprávněné platit vyšší cenu?
Name (in English) What is that compared conventional and robotic Assisted approach to radical prostatectomy? It is legitimate to pay a higher price?
Authors PACÍK, Dalibor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Urologické listy, 2012, 1214-2085.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00059962
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) Radikální prostatektomie; otevřené operace; roboticky asistované operace
Keywords in English radical prostatectomy; open surgery; robotic assisted surgery
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 13. 2. 2013 14:22.
Abstract
Autor se zabývá výsledky, srovnává výhody a nevýhody jednotlivých metod a poukazuje na to, že v současnosti neexistuje žádný důkaz podporující nějakou výhodu roboticky asistované radikální prostatektomie, pokud jde o invazivitu, zachování kontinence moči a erekce. Hodnotí i onkologické výsledky méně invazivních metod, které jsou spojeny s častějším výskytem tzv pozitivních chirurgických okrajů. Průzkumy dále ukazují, 4,4x vyšší míru spokojenosti u pacientů podstupujících otevřenou operaci, než u pacientů léčených roboticky asistovanou metodou Adjuvantní terapie byla častěji (3x) zapotřebí u pacientů podstupujících robotickou operaci, než ve druhé skupině.
Abstract (in English)
The author discusses outcomes and drawbacks of individua techniques and shows that there is currently no evidence supporting any benefit of robotic-assisted ra dical prostatectomy in terms of invasiveness, recovery and maintaining of urinary continence and erection. The results of these less invasive techniques in terms of oncologic outcome ere even worse – they are associated with higher incidence of so-called positive surgical margins. Surveys show 4,4times higher satisfaction rate in patients undergoing open surgery than in patients treated with robotic-assisted surgery. The adjuvant therapy was more (3times) frequently required in patients undergoing robotic-assisted surgery than in the other group.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 21:54