ČERMÁK, Aleš and Dalibor PACÍK. Radiofrekvenční ablace nádorů ledvin (RADIOFREQUENCY ABLATION OF RENAL TUMOURS). Urologické listy. 2012, vol. 10, No 1, p. 31-35. ISSN 1214-2085.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Radiofrekvenční ablace nádorů ledvin
Name (in English) RADIOFREQUENCY ABLATION OF RENAL TUMOURS
Authors ČERMÁK, Aleš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Dalibor PACÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Urologické listy, 2012, 1214-2085.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00059964
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) renální karcinom; malé nádorové ložisko ledviny; radiofrekvenční ablace; miniinvazivní léčba; nefron šetřící operace; kryoterapie; biopsie
Keywords in English renal cell carcinoma; small renal mass; radiofrequency ablation; miniinvasive therapy; nephron-sparing; surgery cryotherapy; biopsy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 15. 1. 2013 23:36.
Abstract
Vzrůstající počet lokalizovaných nádorových onemocnění ledvin v posledních třech dekádách a úmrtnost na toto onemocnění vede k hodnocení současných léčebných postupů. Standardní metodou léčby malých ložiskových lézí je chirurgické odstranění nádoru se snahou o postup šetřící ledvinný parenchym. Urologové stále hledají alternativní metody ke klasické chirurgické léčbě. Hledají takové postupy, které by byly méně agresivní, méně zatěžující pacienta, nebo metody, které lze využít u stavů, kdy klasické či laparoskopické metody jsou neúměrnou zátěží. Alternativami k chirurgické léčbě malých ledvinných nádorů („small renal masses“) jsou metody, které využívají různých fyzikálních principů k destrukci nádorové tkáně. Tyto metody se aplikují laparoskopicky nebo perkutánně. Nejužívanější metodiky používané v klinické praxi jsou radiofrekvenční ablace a kryoablace. Zkouší se i fokusovaný ultrazvuk vysoké intenzity, mikrovlnná termoterapie, intersticiální fotonová iradiace nebo laserová intersticiální ablace. Tyto nové metody by současně měly být svou účinností srovnatelné s klasickou chirurgií. S postupujícím časem a zdokonalováním technik se hodnotí dlouhodobé výsledky, výhody i nevýhody a jasněji se definují důkazy, kdy a jaký postup přináší efektivitu. Alternativní, méně invazivní metody jsou možným řešením u vybraných skupin vysoce rizikových pacientů se záměrem snížit jejich morbiditu.
Abstract (in English)
An increasing incidence of localized renal cancer during the last three decades and the mortality of this disease has triggered the evaluation of current treatment modalities. The standard therapy for small focal lesions is surgical excision with the aim of sparing the renal parenchyma. Urologists are continuously searching for new alternative methods to substitute classical surgical treatment. They are searching for less aggressive approaches, posing less of a burden to the patient and methods, which can be used in conditions in which the classical or laparoscopic approach is associated with undesirable burden. Alternatives to the surgical treatment of small renal masses include methods, which are based on different physical principles of tissue destruction. These methods can be applied either laparoscopically or percutaneously. The most frequently used methods in clinical practice include radiofrequency ablation and cryoablation. Also other methods are being tested, such as high intensity focused ultrasound, microwave thermotherapy, interstitial photon radiation and laser interstitial ablation. Efficacy of these novel approaches should be comparable to classical surgery. With further improvement of these techniques the long-term results, their benefit and disadvantages are evaluated and new evidence is being collected regarding the efficacy of individual techniques under individual conditions. The alternative, less invasive methods seem to be solution in selected cohorts of high-risk patients, allowing to reduce their morbidity.
PrintDisplayed: 9. 2. 2023 00:02