Informační systém MU
KARMAŠOVÁ, Kamila. Nykturie u geriatrické populace a její důsledky, jaké jsou možnosti jejího ovlivnění, co je možné, co reálné a co smysluplné? Urologické listy. 2012, roč. 10, č. 1, s. 63-68. ISSN 1214-2085.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nykturie u geriatrické populace a její důsledky, jaké jsou možnosti jejího ovlivnění, co je možné, co reálné a co smysluplné?
Název anglicky NOCTURIA IN ELDERLY PATIENTS AND ITS CONSEQUENCES; WHICH OPTIONS DO WE HAVE TO INFLUENCE NOCTURIA? WHAT IS POSSIBLE, WHAT IS FEASIBLE AND WHAT IS REASONABLE?
Autoři KARMAŠOVÁ, Kamila (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Urologické listy, 2012, 1214-2085.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00059968
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky nykturie; geriatrický pacient; polyurie; desmopressin
Klíčová slova anglicky nocturia; elderly patient; polyuria; desmopressin
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 15. 1. 2013 23:44.
Anotace
Důvodem, pro který pacient vyhledá urologa, je velmi často právě nykturie. Nykturie se projevuje tím, že pacient je jednou nebo víckrát za noc probuzen pocitem nucení na močení, kterému musí vyhovět. Každé epizodě nykturie musí předcházet a po ní také následovat spánek. Za nykturii nelze považovat stav, kdy pacienta probudí jiný problém (úzkost, bolest, vnější podněty) a probuzení využije k cestě na toaletu, protože je vzhůru. Nykturie byla po dlouhou dobu považována za jeden ze symptomů dolních močových cest, od roku 2002 je považována za samostatnou klinickou jednotku. Nykturie má zásadní dopad na kvalitu života. Nykturie je symptomem mnoha onemocnění náležících do spektra práce internistů, neurologů, geriatrů, specialistů na poruchy spánku, a je tedy typickým symptomem mezioborovým. Velmi důležitou úlohu hraje i praktický lékař, který často rozhoduje o tom, která příčina nykturie hraje u pacienta nejdůležitější roli.
Anotace anglicky
Nocturia is one of the most frequent reasons why patients seek help of an urologist. Nocturia is manifes - ted by the need to wake up once or several times during the night with the urgency to void, which has to be satisfied. Each nocturia episode has to be preceded and followed by a period of sleep. We cannot speak about nocturia when the patient is woken up by other stimulus (anxiety, pain, external stimuli) and decides to use the bathroom only because he/she is awake. For long nocturia has been considered as one of the lower urinary tract symptoms. Since 2002 it is identified as a separate clinical entity. Nocturia has a significant effect on the quality of life [1]. Nocturia is a symptom of a wide range of conditions belonging to the scope of internists, neurologists, geriatrists, specialists in sleep disorders and therefore represents an inter-disciplinary symptom. The general practitioner often plays a key role in the management of this condition by deciding on which cause of nycturia is the most significant one.
Zobrazeno: 23. 3. 2023 05:36