KARMAŠOVÁ, Kamila. Nykturie u geriatrické populace a její důsledky, jaké jsou možnosti jejího ovlivnění, co je možné, co reálné a co smysluplné? (NOCTURIA IN ELDERLY PATIENTS AND ITS CONSEQUENCES; WHICH OPTIONS DO WE HAVE TO INFLUENCE NOCTURIA? WHAT IS POSSIBLE, WHAT IS FEASIBLE AND WHAT IS REASONABLE?). Urologické listy. 2012, vol. 10, No 1, p. 63-68. ISSN 1214-2085.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nykturie u geriatrické populace a její důsledky, jaké jsou možnosti jejího ovlivnění, co je možné, co reálné a co smysluplné?
Name (in English) NOCTURIA IN ELDERLY PATIENTS AND ITS CONSEQUENCES; WHICH OPTIONS DO WE HAVE TO INFLUENCE NOCTURIA? WHAT IS POSSIBLE, WHAT IS FEASIBLE AND WHAT IS REASONABLE?
Authors KARMAŠOVÁ, Kamila (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Urologické listy, 2012, 1214-2085.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00059968
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) nykturie; geriatrický pacient; polyurie; desmopressin
Keywords in English nocturia; elderly patient; polyuria; desmopressin
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 15. 1. 2013 23:44.
Abstract
Důvodem, pro který pacient vyhledá urologa, je velmi často právě nykturie. Nykturie se projevuje tím, že pacient je jednou nebo víckrát za noc probuzen pocitem nucení na močení, kterému musí vyhovět. Každé epizodě nykturie musí předcházet a po ní také následovat spánek. Za nykturii nelze považovat stav, kdy pacienta probudí jiný problém (úzkost, bolest, vnější podněty) a probuzení využije k cestě na toaletu, protože je vzhůru. Nykturie byla po dlouhou dobu považována za jeden ze symptomů dolních močových cest, od roku 2002 je považována za samostatnou klinickou jednotku. Nykturie má zásadní dopad na kvalitu života. Nykturie je symptomem mnoha onemocnění náležících do spektra práce internistů, neurologů, geriatrů, specialistů na poruchy spánku, a je tedy typickým symptomem mezioborovým. Velmi důležitou úlohu hraje i praktický lékař, který často rozhoduje o tom, která příčina nykturie hraje u pacienta nejdůležitější roli.
Abstract (in English)
Nocturia is one of the most frequent reasons why patients seek help of an urologist. Nocturia is manifes - ted by the need to wake up once or several times during the night with the urgency to void, which has to be satisfied. Each nocturia episode has to be preceded and followed by a period of sleep. We cannot speak about nocturia when the patient is woken up by other stimulus (anxiety, pain, external stimuli) and decides to use the bathroom only because he/she is awake. For long nocturia has been considered as one of the lower urinary tract symptoms. Since 2002 it is identified as a separate clinical entity. Nocturia has a significant effect on the quality of life [1]. Nocturia is a symptom of a wide range of conditions belonging to the scope of internists, neurologists, geriatrists, specialists in sleep disorders and therefore represents an inter-disciplinary symptom. The general practitioner often plays a key role in the management of this condition by deciding on which cause of nycturia is the most significant one.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Nykturie_u_geriatricke_populace_a_jeji_dusledky__jake_jsou_moznosti_jejiho_ovlivneni__co_je_mozne__co_realne_a_co_smysluplne_UL-2012-1-63.pdf   File version Pospíšilíková, V. 18. 1. 2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person MUDr. Kamila Karmašová, učo 20276
  • a concrete person Mgr. Michal Petr, učo 65024
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 24. 7. 2021 11:55