HODIS, Zdeněk and Petr VYBÍRAL. Bezpečnost práce při práci s technickými materiály (OHS in Work with Technical Materials). In Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP. Nitra: GARMOND Nitra, 2012. p. 75-79. ISBN 978-80-558-0072-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bezpečnost práce při práci s technickými materiály
Name (in English) OHS in Work with Technical Materials
Authors HODIS, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr VYBÍRAL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Nitra, Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP, p. 75-79, 5 pp. 2012.
Publisher GARMOND Nitra
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00059973
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-558-0072-1
Keywords in English OHS; Technical Materials; Technical Education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D., učo 249325. Changed: 25/3/2013 11:51.
Abstract
Článek popisuje zásady BOZP při práci s technickými materiály. Článek představuje teoretickou vědeckou studii k problematice vzdělávání v BOZP. Součástí studie je analýza struktury studentů oboru technická a informační výchova na MU-PedF Brno. Studie pracuje s tezí, že základní návyky, s kterými se studenti seznámí, jsou schopni následně využít ve výuce na základních školách a zvládnutí zásad BOZP přispívá ke zkvalitnění výuky.
Abstract (in English)
This article describes the principles of OHS at work with technical materials. The article presents a theoretical study to the issue of education in OSH. The study is an analysis of the structure of students in KTIV MU-PedF Brno. Studies works with the thesis that the basic skills with which students are familiar, they are able to subsequently use in teaching in primary schools and mastery of the principles of OHS contributes to the quality of teaching.
PrintDisplayed: 17/8/2022 13:22