Informační systém MU
HODIS, Zdeněk a Petr VYBÍRAL. Bezpečnost práce při práci s technickými materiály. In Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP. Nitra: GARMOND Nitra, 2012. s. 75-79. ISBN 978-80-558-0072-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bezpečnost práce při práci s technickými materiály
Název anglicky OHS in Work with Technical Materials
Autoři HODIS, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr VYBÍRAL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Nitra, Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP, od s. 75-79, 5 s. 2012.
Nakladatel GARMOND Nitra
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00059973
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-558-0072-1
Klíčová slova anglicky OHS; Technical Materials; Technical Education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D., učo 249325. Změněno: 25. 3. 2013 11:51.
Anotace
Článek popisuje zásady BOZP při práci s technickými materiály. Článek představuje teoretickou vědeckou studii k problematice vzdělávání v BOZP. Součástí studie je analýza struktury studentů oboru technická a informační výchova na MU-PedF Brno. Studie pracuje s tezí, že základní návyky, s kterými se studenti seznámí, jsou schopni následně využít ve výuce na základních školách a zvládnutí zásad BOZP přispívá ke zkvalitnění výuky.
Anotace anglicky
This article describes the principles of OHS at work with technical materials. The article presents a theoretical study to the issue of education in OSH. The study is an analysis of the structure of students in KTIV MU-PedF Brno. Studies works with the thesis that the basic skills with which students are familiar, they are able to subsequently use in teaching in primary schools and mastery of the principles of OHS contributes to the quality of teaching.
Zobrazeno: 15. 8. 2022 03:14