ŠPALKOVÁ, Dagmar. Role státu v bytové politice (The Role of state in housing policy). In Bydlení a bytová politika. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2006. p. 27-48. 1. ISBN 80-86929-03-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Role státu v bytové politice
Name (in English) The Role of state in housing policy
Authors ŠPALKOVÁ, Dagmar.
Edition 1. vydání. Praha, Bydlení a bytová politika, p. 27-48, 22 pp. 1. 2006.
Publisher Ekopress
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-86929-03-5
Keywords in English Housing public policy public economics
Changed by Changed by: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D., učo 8103. Changed: 25/5/2012 13:05.
Abstract
Kniha se zabývá problematikou bydlení a bytové politky. Základem je teoretické vymezení některých pojmů - bydlení, typy bytové politiky, dělba působností a zdroje financování. Další část je věnována praktickým aspektům - zejména transformačnímu procesu v oblasti bydlení a jednotlivým typům bydlení (nájemní, vlastnické atd).
Abstract (in English)
The book deals with the various aspects of housing and housing policy. The key part is devoted to the theoretical basis of the subject - the definition of housing, means of housing policy, types of financing the sector. Second part is focused to the practical problems of the housing policy in respect to the Czech republic.
Links
GA402/01/0146, research and development projectName: Extenzita a intenzita státní sociální podpory bydlení
PrintDisplayed: 23/9/2021 18:16