MACÁK, Ivan and Václav HOŠEK. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychologie tělesné výchovy a sportu
Authors MACÁK, Ivan and Václav HOŠEK.
Edition Praha, 1989.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 03:11.
PrintDisplayed: 19/4/2021 00:03