HORÁK, Pavel. Uplatňování sociálního partnerství při realizaci aktivní politiky na regionálních a lokálních trzích práce. In Konference "Monitoring politiky zaměstnanosti a trhu práce", Brno. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Uplatňování sociálního partnerství při realizaci aktivní politiky na regionálních a lokálních trzích práce
Authors HORÁK, Pavel.
Edition Konference "Monitoring politiky zaměstnanosti a trhu práce", Brno, 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
Changed by Changed by: PhDr. Pavel Horák, Ph.D., učo 22818. Changed: 1. 2. 2015 23:11.
Links
2D06009, research and development projectName: Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb. (Acronym: NPVII23001)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, New Social Risks of Czech Labour Market and the Needs of its Political Regulation Reform after the EU Admission
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:55